Sám hối và canh tân
Phụ đề: 30 câu chuyện, suy niệm và cầu nguyện
Tác giả: Thiên Phúc
Ký hiệu tác giả: TH-P
DDC: 242.2 - Suy niệm hằng ngày
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 4

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0000334
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 1996
Khổ sách: 19
Số trang: 125
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0008897
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 1996
Khổ sách: 19
Số trang: 125
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0009265
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 1996
Khổ sách: 19
Số trang: 125
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0014645
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 1996
Khổ sách: 19
Số trang: 127
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Sám Hối 5
Canh tân 9
Thánh thiện 13
Thu thuế và biệt phái 16
Khinh chê 21
Xin tha tội con 25
Trách nhiệm 29
Phê bình 32
Trở về 36
Tự do 40
Hy vọng 44
Tuyệt vọng 48
Sung mãn 53
Chỗi dậy 57
Ăn năn 62
Bình an 65
Cái nhìn 69
Cầu nguyện 74
Tin vui 78
Ngụy biện 81
Anh hùng 85
Danh vọng 88
Biết mình 92
Tín thác 96
Hoán cải 100
Lời Ngài 104
Đổi mới 108
Sống Lời Chúa 113
Vương quốc tình yêu 116
Kho tàng quý giá 119