Lẽ sống
Phụ đề: 365 câu chuyện suy niệm và cầu nguyện mỗi ngày theo chủ đề
Tác giả: R. Veritas
Ký hiệu tác giả: VER
DDC: 242.2 - Suy niệm hằng ngày
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0001506
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 21
Số trang: 546
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0004758
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Khổ sách: 21
Số trang: 490
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích