Những cánh hoa tâm linh
Phụ đề: Hành trình của đời sống tin yêu
Tác giả: Lm. Thái Nguyên
Ký hiệu tác giả: TH-N
DDC: 242.2 - Suy niệm hằng ngày
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: T4
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0002797
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2012
Khổ sách: 20
Số trang: 254
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
  LỜI NGỎ 3
I SÁM HỐI - H0ÁN CẢI 4
1. Ý nghĩa từ Sám Hối - Hoán Cải 5
2. Hoán cải tận căn 7
3. Tâm tình hoán cải 10
4. Con đường hoán cải (Lc 15,11-24) 12
5. Tính cách hoán cải 13
6. Trọng tâm hoán cải 18
7. Thời gian hoán cải 21
II. BẮT ĐẦU LẠI 24
1. Bắt đầu lại trong ngày mới 25
2. Chồi dậy trong đức tin 26
3. Chỗi dậy cho một sứ mạng 35
4. Đặt lại cuộc sống mình 38
III. TRẰM LẶNG 41
1. Chiều kích nhân bản 41
2. Chiều kích thuộc linh 43
3. Mẩu gưotng trầm lặng của Thánh Gia 47
IV. MẠNH MẼ TRONG ĐỨC TIN 59
1. Thuật ngữ “Đức Tin” 60
2. Ý nghĩa và nội dung cùa Đức Tin 62
3. Con đường Đức Tin 66
4.  Đức Maria - Mẹ của Đức Tin 77
V. VỮNG VÀNG TRONG ĐỨC CẬY 81
1. Thuật ngữ “Đức Cậy” 82
2. Niềm hy vọng của Israel 83
3. Niềm hy vọng Kitô giáo 84
4. Suy tư về niềm hy vọng 90
5. Đường hy vọng 92
6. Đức Maria, Mẹ của hy vọng 102
VI. HOÀN THIỆN TRONG ĐỨC MẾN 105
1. Thuật ngữ “Đức Mến” 106
2.  Đức Mến trong Cựu Ước 108
3. Đức Mến trong Tân Ước 109
4. Bản chất cùa Đức Mến 113
5. Suy tư về Đức Mến 117
6. Sống Đức Mến.. 121
VII SỐNG HIỆP THÔNG 133
1. Thuật ngữ “Hiệp Thông” 134
2. Ba Ngôi Thiên Chúa: nền tảng cùa Hiệp Thông 135
3. Sự hiệp thông giữa Thiên Chúa và con người 136
4. Giáo Hội - Mầu Nhiệm Hiệp Thông 140
5. Hiệp thông hữu hình và vô hình 149
6. Ý nghĩa bao hàm của hiệp thông 156
VIII. LỜI CHÚA TRONG CUỘC ĐỜI 162
1. Tính hữu hiệu và duy nhất của Lời Chúa 163
2. Tính hiện thực nhiệm mầu của Lời chúa 168
3. Đón nhận Lời Chúa 174
4. Đọc Lời Chúa (Lectio divina) 176
5. Bao truyền Lời Chúa 183
IX MẦU NHỘM THÁNH THỂ 190
1. Chúa Giêsu lập Bí Tích Thánh Thể 191
2. Bí tích Thánh Thể và Giáo Hội 192
3. Thánh Thể - ân huệ tuyệt vời của Thiên Chúa 193
4. Hiệu quả của Bí tích Thánh Thể 197
5. Chiêm nghiệm Mầu Nhiệm Thánh Thể 199
6. Phép lạ Thánh Thể 203
7. Sống Mầu Nhiệm Thánh Thể 205
X. ĐỜI SỐNG TRONG THÁNH THẦN 215
1. 1.Nhận biết Chúa Thánh Thần 215
2. 3. Đời sống trong Chúa Thánh Thần 222
XI. ĐỈNH CAOTHẬP GIẮ 235
1. Chúa Giêsu hoàn tất mọi sự 238
2. Nỗi đau khổ của ta với hình ảnh về Thiên Chúa, 240
3. Những tấm gương cho đời 243
  MỤC LỤC 251