Những cánh hoa tâm linh
Phụ đề: Cuộc sống với những huyền nhiệm
Tác giả: Lm. Thái Nguyên
Ký hiệu tác giả: TH-N
DDC: 242.2 - Suy niệm hằng ngày
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: T2
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0001330
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2008
Khổ sách: 20
Số trang: 239
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0009202
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2008
Khổ sách: 20
Số trang: 239
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
I. HUYỀN NHIỆM CON NGƯỜI 3
1. CON NGƯỜI THEO KINH DỊCH 4
2. THÁNH KINH CỰU ƯỚC 10
a. Thiên Chúa 10
b. Con người 11
3. THÁNH KINH TÂN ƯỚC 16
a. Thiên Chúa 16
b.  Con người 17
II.  SỨC MẠNH CỦA TƯ TƯỞNG (1) 20
1. Tư tưởng làm thành cuộc đời 21
2. Đấu tranh tư tường 22
3. Tư tưởng đặt trên cái nhìn đức tin 25
4. Những cứ địa mà tư tưởng phải vượt qua 27
5. Lời Chúa là kho báu và là sức mạnh của tư tưởng 30
III. SỨC MẠNH CỦA TƯ TƯỞNG (2) 33
1. Tác động hỗ tương giữa tư tưởng và hành động 33
2. Những tác hại của tư tường và hành động tiêu cực 33
3. Tư tưởng và dục vọng 35
4. Bắt đầu lại từ chính mình 36
5. Bằng tấm lòng của Chúa 39
6. Kết luận 40
IV. SỨC MẠNH CỦA LỜI NÓI (1) 42
1. Sự tung hoành của miệng lưỡi 43
2. Hãy cẩn trọng với những gì mình nói 44
3. Tác dụng của những ngôn từ mà ta hay sử dụng 46
4. Vận dụng lời nói như phương thế hữu hiệu 48
5. Trách nhiệm và hệ quả của lời nói 49
V. SỨC MẠNH CỦA LỜI NÓI (2) 53
1. Lời nói phát xuất từ bên trong 53
2. Nói xấu, nói tốt 54
3. Nói ít, nói nhiều 56
4. Lời khen, tiếng chê 57
5. Kẻ nói, người nghe 59
6. Nhìn về Chúa Giêsu 62
VI. NHŨNG ĐIỀU TUYỆT DIỆU NƠI ĐỨC MARIA (1) 64
1. Giá trị của sự bất tri 64
2. Hướng nhìn về Đức Maria 65
3. Hiểu biết và khôn ngoan của thế gian 67
4. Đại học “Không Biết" của Đức Maria 70
VII. NHỮNG ĐIỀU TUYỆT DIỆU NƠI ĐỨC MARIA (2) 73
1. Đồng sàng dị mộng 73
2.  Hai tiếng "Xin Vâng" của Đức Mẹ 74
3. Hai tiếng “Xin Vâng” trong cuộc sống chúng la 76
4. “Xin vâng" hay vâng phục 79
5. Vâng phục - cách thể hiện nhân phẩm cao nhất 80
VIII. NHỮNG ĐIỀU TUYỆT ĐIỆU NƠI ĐỨC MARIA (3) 82
1. Lên đường 82
2. Tương đồng giữa Đức Maria và Hòm bia Giao ước 83
3. Đức Maria gặp bà Isave 85
4. Đức Maria, Mẹ tuyệt vời của mỗi người chúng ta 87
IX. MẦU NHỆM GIÁNG SINH 91
1. Ý Nghĩa lễ Giáng Sinh 91
2. Ngôi Lời Thiên Chúa - Ánh sáng ban Sự sống 93
3. Ngôi Lời Thiên Chúa - Ánh Sáng Cứu Độ 94
4.  Ngôi Lời Thiên Chúa - Ánh Sáng Tình Yêu 96
X. CHIÊM NGẮM MẦU NHIỆM GIÁNG SINH 99
XI. TÌNH YÊU THẬP GIÁ 105
XII. THẬP GIÁ ĐỨC GIÊSU 109
1. Chủ thuyết nhân bản 109
2. “Những kẻ qua đường” 112
3. Thập giá: một tình yêu thương cao cả 113
4. Thập giá: trung tâm của cuộc sáng tạo 114
5. Bản thân tôi trong “những người qua đường" 116
XIII.  TỪ TRÊN THẬP GIÁ 120
1. “Lạy Cha, xin tha thứ cho họ.” (Lc 23,34) 120
2. “Hôm nay, anh sẽ được ở với tôi trên Thiên Đàng." 121
3. “Thưa Bà, đây là con của Bà.” (Ga 19,26) 121
4. “Lạy Thiên Chúa của con, sao Ngài bỏ rơi con? ” 122
5. “Tôi khát". (Ga 19,28) 124
6. “Mọi sự đã hoàn tất.” (Ga 19,30) 124
7. “Con phó thác hồn con trong tay Cha.” (Lc, 23,46) 126
XIV.  HUYỀN NHIỆM SỰ CHẾT TRONG SỰ SỐNG 127
1. Ý nghĩa và mục đích của sự chết 127
2. Sự cao cả và linh thiêng của cái chết trong Đức Kitô 132
3. Cùng chết với Đức Giêsu để được sống lại với Người 135
XV. ĐAU KHỔ VÀ SỰ CHẾT 139
1. ĐAU KHỔ VÀ SỰ CHẾT CỦA ĐỨC GIÊSU 139
a. Vì trung tín với Chúa Cha 140
b. Vì liên đới với các tội nhân 141
c. Vì liên đới với người nghèo 143
2. ĐAU KHỔ VÀ SỰ CHẾT CỦA CHÚNG TA 145
a. Không chủ trương tìm kiếm sự đau khổ 145
b. Không chủ trương cam chịu 145
c. Không lẩn trốn 146
d. Không có lời giải thích 147
3.  KẾT LUẬN 148
XVI. TIN VÀO ĐỨC KITÔ PHỤC SINH 150
XVII MẦU NHIỆM PHỤC SINH TRONG ĐỜI SỐNG 157
XVIII.  THÁNH Ý CHÚA TRONG CUỘC ĐỜI (1) 164
1. THIÊN MỆNH 164
a. Nguyên lý tối cao 164
b. Thiên lý tồn nhân tâm 165
2. Ý CHÚA TRONG KINH THÁNH 166
a. Cựu ước 166
b. Tân ước 168
3. Ý CHÚA TRONG ĐỜI SỐNG KITÔ HỮU 170
a. Nhận ra và thực hành ý Chúa 170
b. Đón nhận ý Chúa trong mọi hoàn cảnh 171
c. Mọi sự đều sinh ích lợi cho những ai có lòng yêu mến 172
d. Ý Chúa ngay trong chính bổn phận 173
XIX. THÁNH Ý CHÚA TRONG CuỘC ĐỜI 176
1. Thánh ý Chúa - con đường hẹp 176
2. Phó mình cho Chúa định đoạt mọi sự 177
3. Niềm vui của Chúa 178
4. Những tác động thần khải 179
5. Ý Chúa nhiệm mầu, nhưng lại giản đơn 180
6. Như một dụng cụ trong tay Ngài 182
XX. HUYỀN NHỆM ĐỜI SỐNG ĐẠO (1) 185
1. Dục vọng vả từ bò 185
2. Từ bỏ - tiến trình thành nhân 187
3. Tình yêu - động lực của sự từ bỏ 188
4. Từ bỏ không ngừng 189
5. Từ bỏ chính mình 191
6. Thấy mới ham 192
7. Từ bỏ để được 194
XXI. HUYỀN NHIỆM ĐỜI SỐNG ĐẠO (2) 196
1. Tình yêu Thập giá 196
2. Linh đạo Thập giá 197
3. Cám dỗ khỏi Thập giá 198
4. Sống Hy lễ Thập giá 200
XXII. HUYỀN NHỆM ĐỜI SỐNG ĐẠO (3) 204
1. Theo Đạo 204
2. Theo Đức Kitô 205
a. Xác định về Đức Kitô 205
b. Xác định về chúng ta 206
c. Tính cách thực thụ của người môn đệ 207
3. Theo Đức Kitô là chia sẻ sứ mạng của Ngài 208
a. Gắn bó và kết hiệp 208
b. Sống như Ngài sống 209
c. Trở nên sứ điệp 209
d. Tùy thuộc hoàn toàn vào Chúa 210
XXIII. HUYỀN NHIỆM CỦA TÌNH BẠN 212
1. Có những tình bạn tuyệt vời 212
2. Tầm quan trọng của tình bạn 213
3. Sự cao đẹp và lợi ích lớn lao của tình bạn 216
4. Điều kiện để phát sinh và triển nở tình bạn 219
XXIV. HUYỀN NHỆM CỦA TÌNH BẠN (2) 223
1. Những tính cách trong tình bạn 223
2. Tình yêu và tình bạn 226
3. Tình bạn thiêng liêng giữa nam nữ 228
4. Nhìn ngắm Đức Giêsu sống tình bạn 231
XXV. MỤC LỤC 234