Về sự thánh thiện của ngọn cỏ
Phụ đề: Tuyển tập các bài suy niệm
Nguyên tác: Petit Manuel De Méditations Sur La Sainteté Du Brin D'herbe
Tác giả: Joseph Robert
Ký hiệu tác giả: RO-J
Dịch giả: Lm. Phêrô Vũ Văn Tự Chương
DDC: 242.2 - Suy niệm hằng ngày
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0007886
Nhà xuất bản: Hồng Đức
Năm xuất bản: 2014
Khổ sách: 21
Số trang: 166
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0007915
Nhà xuất bản: Hồng Đức
Năm xuất bản: 2014
Khổ sách: 21
Số trang: 166
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
- Một vài suy tư sơ bộ    9
- Khôn vàng thước ngọc 15
PHẦN THỨ NHẤT: CHIỀU KÍCH ĐẦU TIÊN CỦA MỘT HÀNH ĐỘNG NHỎ 17
Chương I: Cuộc sống của tôi là một sự vươn tới Thiên Chúa  21
Chương II: Thang của việc tạo dựng  29
Chương III: Cuộc trèo lên cam go  35
Chương IV: Vị dẫn đường cho chúng ta  41
Chương V: Nhìn lên những chóp đỉnh 47
PHẦN HAI: CHIỀU KÍCH THỨ HAI CỦA MỘT HÀNH ĐỘNG NHỎ  55
Chương I: Tôi Cần Thiên Chúa  57
Chương II: Lời kinh của mọi người  65
Chương III: Ân sủng Lời đáp trả của Thiên Chúa  73
Chương IV: Sự phong phú của các Bí tích  83
Chương V: Vương quốc trên trời 93
PHẦN THỨ BA: CHIỀU KÍCH THỨ BA CỦA MỘT HÀNH ĐỘNG NHỎ  103
Chương I: Điều tôi có thể làm cho Thiên chúa  107
Chương II: Điều tôi có thể làm cho tôi  117
Chương III: Điều tôi có thể làm cho tha nhân  125
Chương IV: Điều tôi có thể làm cho Giáo hội  133
Chương V: Điều tôi có thể làm cho cho thế giới  141
- Kết luận  148
- Một vài suy tư sau cùng  154