Những người thợ giờ thứ 11
Phụ đề: Các bài suy niệm theo chủ đề
Tác giả: Vô danh
Ký hiệu tác giả: VO-D
DDC: 242.2 - Suy niệm hằng ngày
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0015109
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 21
Số trang: 239
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
SÁM HỐI  
Lòng nhân từ Chúa 51
"Ta muốn, hãy nên sạch" 102
"Chiếu theo luật của chúng tôi, hắn phải chết" 138
Matthêu, người thu thuế 146
Dụ ngôn người Cha nhân từ 163
Sau cùng ông đã sai người con 166
Lời kêu gọi của Chúa Giêsu 168
Người phụ nữ tội lỗi 193
Hãy nhận mình là kẻ tội lỗi 207
GIÁNG SINH  
Ngài đã ở giữa chúng tôi 22
Tại sao Chúa đến với ta 49
Tôi đã giữ lấy Người 62
Tán dương và nhảy mừng trong Chúa 64
Làm chứng về Chúa Kitô 66
PHỤC SINH  
Mùa xuân của đời sống 32
Niềm hy vọng trên mầu nhiệm Vượt Qua 34
Chúa Giêsu trả nợ thay cho ta 73
Sự tái sinh thiêng liêng 131
CHÚA CHA  
Nhận biết Thiên Chúa 6
Tự nhiên con người hướng về Thiên Chúa 21
Cầu nguyện với Chúa Cha 59
"Đó là tên Ta mãi đến muôn đời." 126
Việc thiết lập nước trời 187
"Trước khi có Abraham thì vẫn có Ta." 221
CHÚA CON  
Lòng nhân từ Chúa 51
Từ dầu chỉ đến thực tại 144
"Ta là sự sáng thế gian" 157
Nỗi lo sợ lớn lao 170
"Hãy đến với Ta…" 173
"Ta đến không phải để đem lại bình an" 179
CHÚA THÁNH THẦN  
Vượt quá những khác biệt 10
Chúa Thánh Linh trong Kinh Thánh 20
Làm con Thiên Chúa Trong Thần Khí 70
Thần Khí được ban xuống cho mỗi người 133
ĐỨC MARIA  
Lời xin vâng của Đức Maria 16
Đức trinh nữ Maria lắng nghe Ngôi Lời 88
Maria, hoa quả đầu tiên của công trình cứu độ 113
GIÁO HỘI  
Giáo hội Eva mầu nhiệm 68
Các dấu chỉ của thời đại 79
Hỡi Giáo hội của Ta 90
Giáo hội của Chúa Giêsu Kitô 93
Phêrô và Gioan 128
Kitô giáo và thánh giá bất phân ly 148
Những người thợ giờ thứ 11 184
Kitô hữu, người là ai? 190
LỜI CHÚA  
Hạt giống lời Chúa và đất tốt 104
Con kêu lên cùng Chúa 111
Hãy lắng nghe và đem ra thực hành 124
Chủ ngày hưu lễ 161
ĐỨC TIN  
Đừng sợ 106
Lòng trời 140
Thiên Chúa quan phòng 150
Chúa đã ban cho, Chúa đã lấy lại 154
Một chuyến tàu ngược gió 158
Lòng tin của viên bách quản 176
"Phêrô, anh có yêu mến Thầy không?" 197
Tôi nhìn tương lai với cặp mắt Đức Tin 204
"Ai tin vào Ta" 214
Một tấm lòng thẳng thắn đơn sơ 218
NHÂN ĐỨC  
Cảm thức khó nghèo 54
Hai công việc của sự khôn ngoan 72
Ngõ hẹp 117
"Anh em chỉ có một Thầy" 120
Kẻ sẽ nộp Đức Giêsu 142
Họ đã nhận biết Ngài lúc bẻ bánh 152
Sự vững tâm dựa trên Lời Chúa 182
Hoa quả của lòng tin khiêm hạ 200
Sự kiêu hãnh và đức khiêm nhường 211
Lời kêu gọi cho hết mọi người 225
Sự tiến triển trong đời sống nội tâm 232
TRUYỀN GIÁO  
Sự cô tịch và sứ vụ thừa sai 82
Cây nho và cành nho 84
Sự chiếu tỏa của người Kitô hữu 96
CẦU NGUYỆN  
Cầu nguyện trong tinh thần và chân lý 27
Lời cầu xin 30
Đôi mắt 41
Con muốn lên thật cao 43
Thinh lặng và cầu nguyện 46
Chúa Giêsu cầu nguyện cho những kẻ thuộc về Ngài 86
"Hãy gõ cửa thì sẽ mở cho" 100
YÊU THƯƠNG  
Sống chung 13
Bác ái huynh đệ 38
"Các con hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương các con" 57
Khuyên một ông chồng 98
Sự khám phá ra Đức Kitô 109
Cho những ai biết chia sẻ 122
Bác ái huynh đệ 135
Rửa chân cho các môn đệ 228