Những cánh hoa tâm linh
Phụ đề: Chút ánh sáng cho cuộc đời
Tác giả: Lm. Thái Nguyên
Ký hiệu tác giả: TH-N
DDC: 242.2 - Suy niệm hằng ngày
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: T5
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0008882
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2013
Khổ sách: 21
Số trang: 251
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0008888
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2013
Khổ sách: 21
Số trang: 251
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích

 

Lời ngỏ  
I. ÁNH SÁNG CHO CUỘC ĐỜI 4
1. Ánh sáng trong đời sống 5
2. Đức Giêsu là ánh sáng thật 6
3. Ánh sáng và bóng tối trong tâm hồn 9
4. Ánh sáng và bóng tối trong cái nhìn 12
5. Trở nên ánh sáng 17
6. Vị trí và trách nhiệm của cây đèn 21
II. LOAN BÁO TIN MỪNG 26
1. Giáo Hội xác tín về sứ mạng của mình 27
2. Ý nghĩa và nội dung của việc Truyền Giáo 29
3. Nhìn lại công cuộc truyền giáo tại Việt Nam 33
4. Kitô hữu: nhà truyền giáo 37
5. Tính cách của người truyền giáo 39
6. Giới trẻ truyền giáo 42
7. Đức Maria, nhà truyền giáo mẫu mực tiên khởi 47
III. KHÓ NGHÈO 50
1. Khó nghèo, một sự dữ giảm thiểu con người 51
2. Giàu có, một sự dữ phi nhân hóa 52
3. Giàu, nghèo: một tương quan biện chứng 53
4. Đối tượng được chúc phúc 56
5. Khó nghèo, sự phong phú hóa đời sống con người 59
6. Sống khó nghèo 62
7. Khó nghèo trong đời sống tu trì 64
IV. KHIẾT TỊNH 70
1. Khiết Tịnh trong Kitô giáo 71
2. Khiết tịnh ứong thế giới hôm nay 77
3. Giữ gìn đời sống khiết tịnh 79
4. Khiết tịnh trong đời sống hôn nhân 81
5. Độc thân khiết tịnh vì Nước Trời 82
V. VÂNG PHỤC 92
1. Ý nghĩa vâng phục 93
2. Sự vâng phục của Đức Kitô 97
3. Sự vâng phục trong đời sống Ki tô hữu 101
4. Vâng phục trong đời sống tu tri 106
VI. CÔ TỊCH 114
1. Ý nghĩa và mục đích của cô tịch 115
2. Cô tịch hay “sa mạc” trong đời sống 117
3. Cô tịch trong hoạt động 120
4. Khám phá chính mình từ trong cô tịch 123
5. Ánh sáng và bóng tối trong cô tịch 125
6. Cô tịch và hiện diện 127
7. Cạm bẫy của cô tịch và hiện diện 129
8. Cô tịch là trạng thái mở ra trong tự do 131
VII. TỰ DO NỘI TÂM 136
1. Ý thức về tình trạng thiếu tự do của mình 137
2. Giải thoát mình khỏi những ham muốn 138
3. Giải thoát mình khỏi những tổn thương 140
4. Cái Tôi đích thực 142
5. Nhận biết và nhận định chính mình 146
6. Đức tin, con đường của tự do 149
7. Có tự do là nhờ tình yêu 155
8. Vì Đức Kitô ở trong ta 157
VIII. ĐỨC TIN VÀ LÝ TRÍ 161
1. Huyền thoại hay huyền nhiệm? 162
2. Ý nghĩa sâu nhiệm của đức tin Kitô giáo 164
3. Giá trị của lý trí 166
4. Tương quan giữa đức tin và lý trí 168
5. Đức tin và khoa học 175
6. Tương quan giữa triết học và thần học 178
IX. TỈNH THỨC (1) 183
1. Ý nghĩa sự tỉnh thức 184
2. Hai dụ ngôn về tỉnh thức 187
3. Phương cách sống tỉnh thức 191
4. Nhìn lại cuộc sống 198
X. TỈNH THỨC (2) 204
1. Bản ngã là gì? 205
2. Sự khống chế của bản ngã trong ta 207
3. Thức tỉnh cơn mê 214
4. Vượt lên bản ngã, biểu hiện bản chất đích thực 217
XI. ĐỐI DIỆN VỚI CÁI CHẾT 228
1. Những quan niệm về sự chết ngoài Kitô giáo 229
2. Ý nghĩa về sự chết trong Kitô giáo 231
3. Một số kinh nghiệm cận tử 234
4. Những bài học sâu xa từ sự chết 238
MỤC LỤC 248