Từng ngày với Đức Giáo Hoàng Bênêdictô XVI
Tác giả: Lm. Peter John Cameron
Ký hiệu tác giả: CA-P
Dịch giả: Lm. Phaolô Nguyễn Luật Khoa, OFM, Nữ tu Phạm Thị Huy, OP
DDC: 242.2 - Suy niệm hằng ngày
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0000063
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2009
Khổ sách: 20
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0009232
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2009
Khổ sách: 20
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích