Thà thắp lên một ngọn nến
Nguyên tác: Better to Light One Candle
Tác giả: Christophers
Ký hiệu tác giả: CHR
Dịch giả: L. C. Đức
DDC: 242.2 - Suy niệm hằng ngày
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0003445
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 2000
Khổ sách: 21
Số trang: 366
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0014214
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 2000
Khổ sách: 21
Số trang: 366
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0014382
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 2000
Khổ sách: 21
Số trang: 366
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích