Hãy nâng tâm hồn lên
Phụ đề: Những bài suy tư hằng ngày của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II
Nguyên tác: Lift You Heart
Tác giả: ĐGH. Gioan Phaolô II
Ký hiệu tác giả: PH-G
Dịch giả: OJ
DDC: 242.2 - Suy niệm hằng ngày
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0000286
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2002
Khổ sách: 21
Số trang: 402
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0001564
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2002
Khổ sách: 21
Số trang: 380
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích