Windows
Phụ đề: A prayer journal
Tác giả: Andrew M. Greeley
Ký hiệu tác giả: GR-A
DDC: 242.2 - Suy niệm hằng ngày
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0003623
Nhà xuất bản: Crossroad
Năm xuất bản: 1995
Khổ sách: 22
Số trang: 227
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích