Suy niệm mỗi ngày
Nguyên tác: Calendrier Saint - Paul 2006
Tác giả: Vô danh
Ký hiệu tác giả: VO-D
DDC: 242.2 - Suy niệm hằng ngày
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0000268
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2006
Khổ sách: 20
Số trang: 379
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích