Mỗi ngày một câu chuyện
Tác giả: Lm. Nhân Tài
Ký hiệu tác giả: NH-T
DDC: 242.2 - Suy niệm hằng ngày
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: T4
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0014920
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2004
Khổ sách: 21
Số trang: 215
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
1. Áo quần biến ra quỷ 5
2. Ăn nhang đèn 7
3. Anh em nói dối 9
4. Ăn nhầm cá ngâm muối 11
5. Bắt chước nhạc bị 14
6. Bắt lại châu chấu 16
7. Bút pháp "xuân thu" 18
8. Buộc uống nước khùng 20
9. Bàn chân thần tiên 22
10. Biết chữ rất khổ 24
11. Bay cao lên trời 26
12. Bị phạt làm thơ 28
13. Bệnh nhỏ chữa lớn 30
14. Cấm mặt trăng sáng 34
15. Câu trả lời kỳ diệu 36
16. Cái váy bị cháy 38
17. Cáo ăn trộm gà 40
18. Chim bói cá làm tổ 42
19. Chu bác trị “bệnh” 44
20. Cao thấp giễu nhau 46
21. Chư bác trị “bệnh” 48
22. Chim bói cá làm tổ 50
23. Cha ngu con đần 52
24. Chim sáo a dua 54
25. Chim ngu không bay 56
26. Chị dâu tặng thơ 58
27Chỉ còn một bình 60
28. Chỉ có bức tranh 63
29. Cái kiêng kị 65
30. Châm chọc đạo sĩ 67
31. Chân chất người xưa 69
32. Câu trả lời kyd diệu 71
33. Chàng rể dâng cơm rượu 74
34. Diệu kế sát sinh 76
35. Dựa vào họ hàng xa  78
36. Dựa nốc núi nương 81
37. Đốt chuột huỷ lều 83
38. Đã từng khơi thông 85
39. Được việc bị đánh 87
40. Đa nhân đa chủ 89
41. Đục khoét mặt đất 91
42. Gỗ to 92
43. Gạo châu cùi quế 95
44. Gái đẹp chồng xấu 97
45. Giễu người sứt mỏi 99
46. Hà bà coi tướng 101
47. Hết sức tẻ nhạt 104
48. Hiếu tiết thích rận 106
49. Hảo long phơi sách 108
50. Hoa từ trời xuống 110
51. Hoà thượng đổ tội 111
52. Hồ mực lều đa 113
53. Hiếu tử, 115
54. Hoàng công trộm đao 117
55. Học bơi trên bờ 119
56Không biết nghiên mực quý. 121
57. Khắp ngườt hôi tanh 123
58. Không cấm cướp mộ. 125
59. Kẻ cướp phun nước 127
60. Khắc bảng ”cấm nổi giận" 129
61. Lau chùi đồ cổ 133
62. Lùn gặp cướp 135
63. Long vương chọn rể 139
64. Lời biện minh hay... 141
65. Loài dê biết tốt xấu 143
66. Mặt như da ủng 145
67. Mạo thơ giả người 148
68. Một sọt cỏ linh lăng 150
69. Một mình mở đường 152
70. Một con chim 153
71. Mượn tên kể tấu vận 155
72. Mơ thấy châu công 157
73. Người giàu bói thọ 160
74. Người sợ quỷ. 161
75. Người quyền quý 164
76. Nhặt phổ hức sừng 166
77. Người nước trịnh học nghề 168
78. Nhà sư cứu hổ 170
79. Nhà giàu kén rể 172
80. Nửa sống nửa chín 174
81. Nguyên do gì 176
82. Ông gió nồm 178
83. Ông nội có tội 180
84. Phật ẩn đan sư 182
85. Phương thuốc ra mồ hôi 183
86. Quận thủ kiêng kỵ 185
87. Quan tham phát the 187
88. Râu tóc cứng nhất 189
89. Ruồi bay vô nhà 191
90. Rồng giả rồng thật 194
91. Sự giải thích mới.. 196
92. Sót lại một chiêu 197
93. Say mê hát ca 200
94. Sau Phạm Tăng 202
95. Tìm phần mộ tổ tiên 204
96. Trần cảo cai rượu 200
97. Thần cửa can 202
98. Thấy áo khóc cha... 204
99. Tấm bia khổng chữ 206
100. Vợ của bành tổ 209