Mỗi ngày một câu chuyện
Tác giả: Lm. Nhân Tài
Ký hiệu tác giả: NH-T
DDC: 242.2 - Suy niệm hằng ngày
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: T3
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0001727
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 2004
Khổ sách: 20
Số trang: 224
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0014575
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 2004
Khổ sách: 20
Số trang: 224
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
1. A lưu quét nhà   5
2. Ăn bên Đông, ở bên Tây  7
3. Ăn mất ông khách  9
4. Áo xuân áo đông  11
5. Ba kẻ mộng du 13
6. Ba ông già khoác lác  15
7. Bát thác tướng quân 17
8. Bài thơ sốt rét  20
9. Cá mực thất sách  22
10. Cả nhà thành tiên 24
11. Cá nóc phát uy   27
12. Cái chết của hầu tước khỉ 29
13. Cái hiểu biết  31
14. Cao nguyên nước chảy  34
15. Che mặt gặp hổ 36
16. Chỉ cầu như ý 38
17. Chữ nhất quá lớn 40
18. Chọn người gầy mà chữa 42
19. Chỗ nào hùng mạnh  44
20. Danh thủ chế tiễn  47
21. Đàn cổ quý báu  49
22. Đàn bà gõ cửa  51
23. Đai sư họ Chi   54
24. Dụng ý tặng chó  56
25. Dùng trí đánh Hoàng đế  58
26. Dùng thơ đoan mối  60
27. Giả giả thật thật  62
28. Giã, dữ cười nhau  64
29. Ghen của triệu thị  66
30. Gặp chăng hay chớ   68
31. Hàng xóm trang tử 70
32. Hàm dưới trống trải  71
33. Hai quả bong bóng  74
34. Hai nam tương phố!  75
35. Hài hước của cử nhân  79
36. Hải đường toả hương  81
37. Hà thỏa hỏi văn 84
38. Hoàng thương cho tên  86
39. Hoàng hậu khéo nói  88
40. Khỉ cứu mặt trăng  91
41. Khéo chắn cửa sau 93
42Lão chuột điêu ngoa 96
43. Làm thơ giải sầu 98
44. Lại bộc trực nữa rồi 100
45. Lấy thơ tế rượu 102
46. Lấy nhà ở làm y phục 104
47. Lùn gặp cướp 106
48. Long vương chọn rể 108
49. Lời của cống phụ 110
50. Lời giải giống nhau  113
51. Mặt giống khí vượn  116
52. Môn khách cười chủ 118
53Mồm mép trơn tru 120
54. Mời uống rượu không say 122
55. Mưa sợ bớt thuế 125
56Mưa đá thành mưa cứng 127
57. Mù một con mắt 129
58. Mượn lừa mắng thầy chùa 131
59. Mượn chuyện đuổi khách 134
60. Mười tre mọt lá 136
61. Năm tai hoạ 138
62. Năm mươi còn ngu 140
63. Năm đức bệnh ghẻ  142
64. Năm nay chết cóng 144
65. Ngải tử cầu thuốc 146
66. Người nước Tấn hám lội 149
67. Người nhà quê coi kịch 151
68. Người người thổ huyết 153
69. Người nước trịnh nóng vội  155
70. Người mù hỏi về mặt trời 157
71. Nguyên do gì 159
72. Ngụy minh làm thơ 161
73. Nông phu đợi gà 165
74. Nói khoác lòi ra cái xấu 167
75. Nói khoác bạt mạng 170
76. Nói chuyện vui, cứu mạng 172
77. Nhảy qua long môn 174
78. Ngụy minh làm thơ 176
79. Nông phu đội gà 178
80. Nhảy qua long môn 180
81. Nửa sống nửa chín 180
82Phong giáp canh hầu 182
83. Râu lớn râu nhỏ 184
84Sau khi giàu có 185
85. Sang năm cùng tuổi 187
86. Say trước khi mời khách 189
87. Say mê làm quan 191
88. Sau phạm tăng 194
89. Sao mà phân biệt 196
90. Sau khi giàu có 197
91. Sang năm cùng tuổi 199
92. Thị lang ba giấc 201
93. Thi đua với nhau 203
94. Thấy trước sự việc 206
95. Thấy lợi quên nghĩa 208
96. Thay đổi thất thường 210
97. Tham sứ coi nhà xí 212
98. Tể tướng dời chuông 214
99. Tay giống củ gừng 216
100. Thầy bói thích hát 218