Mỗi ngày một câu chuyện
Tác giả: Lm. Nhân Tài
Ký hiệu tác giả: NH-T
DDC: 242.2 - Suy niệm hằng ngày
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: T5
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0002434
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2004
Khổ sách: 20
Số trang: 206
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
1. Lời hay của Cống Phụ 11
2. Lời biện minh hay 13
3. Rượu trong biến thành đục 15
4. Tinh tinh tham rượu 17
5. Quan huyện đốt hoả 19
6. Tranh chấp ở chỗ cao 21
7. Mặt giống khỉ vượn 23
8. Phụ nữ có ba cái uy 26
9. Mượn lừa mắng thầy chùa 28
10. Mời uốn rượu không say 31
11. Ghen của triệu thị 33
12. Giải sai thơ cổ 35
13. Đổi sách lấy cổ vật 37
14. Vẽ hình người thành quỷ 38
15. Người chậm chạp 40
16. Môn khách kiêng huý 43
17. Có lợi cho mình 44
18. Đánh cuộc uống rượu 46
19. Đấm ngực mà dâng 48
20. Khen ngựa, chê người 49
21. Vương, Lý đồng viện 51
22. Xa thì lo, gần thì buồn 53
23. Diệu kế sát sinh 55
24. Đã từng khơi thông 57
25. Năm tai hoạ 59
26. Tôi là quỷ sao? 61
27. Mưa đá thành mưa cứng 63
28. Mượn tên để tấu vận 65
29. Đi uống trà nguội 67
30. Hai thứ ấy 69
31. Vợ nam của người khiết đan 71
32. Trêu Mễ Nguyên Chương 72
33. Dựa hốc nhi nương 75
34. Cái váy bị cháy 77
35. Trương buồm ngược gió 80
36. Người quyền quý rót rượu trước 82
37. Thơ của Sử Tư Minh 84
38. Chân chất của người xưa 86
39. Hoàng thượng cho tên 88
40. Mưa sợ bớt thuế 90
41. Say trước khi mời khách 92
42. Xà hoàng và ngưu hoàng 93
43. Gặp chăng hay chớ 95
44. Ông nội có tội với dân với nước 97
45. Hiếu kì của Thái Sơn 99
46. Giết yêu tinh ở Lư Sơn 101
47. Nuốt táo cả hột 103
48. Hủ nho mượn thang 104
49. Gà nước thục buồn bực 106
50. Người nước Trịnh quý cá 108
51. Con chuột tham ăn 110
52. Cắt thịt giấu ngọc 112
53. Người nước tấn hám lợi 114
54. Cái hiểu biết của người nước Nguỵ 116
55. Nước tiểu ra rượu 118
56. Danh thủ chế tiễn 120
57. Đốt chuột huỷ lều 122
58. Đàn cổ quý báu 123
59. Thuyền của quan 125
60. Cái chết của hầu tước khỉ 127
61. Chúc bào nói về chó 129
62. Hàng xóm của Trang Tử 131
63. Hy vọng lúa mau chín 132
64. Nhà sư cứu hổ 134
65. Tử Kiều Hại bạn 136
66. Rồng giả rồng thật 138
67. Cả nhà thành tiên 140
68. Hoả và hổ không có gì khác biệt 143
69. Trước của vương phủ có chó 145
70. Sức mạnh của Đồ Long 147
71. Dụng ý tặng chó 150
72. Nông phu đợi gà 152
73. Cắt mất khối u 154
74. Khi ôm hạt dẻ 156
75. Người sợ quỷ 158
76. Hoàng công trộm đao 159
77. Không lo cho mình 161
78. Che mặt gặp hổ 163
79. Thuyền trôi Bành Lãi 165
80. Xấu hổ khi dùng ly ngọc 167
81. Người nước Trịnh học nghề 169
82. Chín đầu giành ăn 171
83. Chim sáo a dua 173
84. Sở vương đi săn 175
85. Người nước Trịnh nóng vội 176
86. Con hổ đuổi con nai 179
87. Cáo ăn trộm gà 180
88. Nhược Thạch phòng hổ 182
89. Sư Khoáng phối đàn 184
90. Bài thơ sốt rét 185
91. Hư cả một châu 187
92. Nói khoác lòi ra cái xấu 189
93. Vì mộng mà tranh cãi 191
94. Năm mươi vẫn còn ngu 193
95. Hứa do từ chối 194
96. Nhảy qua long môn 197
97. Nguyên do gì 198
98. Chị dâu tặng thơ 200
99. Trà rượu tranh chấp 201
100. Hoà thượng đổ tội cho người 203