Méditions
Tác giả: M. Hamon
Ký hiệu tác giả: HA-M
DDC: 242.2 - Suy niệm hằng ngày
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011838
Nhà xuất bản: Librairie Victor Lecoffre
Năm xuất bản: 1892
Khổ sách: 18
Số trang: 519
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích