Bánh trên đường
Phụ đề: Tập sách hằng ngày về khôn ngoan và niềm tin
Nguyên tác: Beard for the Journey
Tác giả: Henri J. M. Nouwen
Ký hiệu tác giả: NO-H
Dịch giả: Sr. Nguyễn Thị Kim Chi, OP
DDC: 242.2 - Suy niệm hằng ngày
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0001111
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 18
Số trang: 380
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0001112
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 18
Số trang: 380
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời tựa 5
Tháng Giêng 10
Tháng 2 41
Tháng 3 70
Tháng 4 101
Tháng 5 131
Tháng 6 162
Tháng 7 192
Tháng 8 223
Tháng 9 254
Tháng 10 284
Tháng 11 315
Tháng 12 346
Lời nguyện kết 381
Mục lục 383