Mỗi ngày một câu chuyện
Tác giả: Lm. Nhân Tài
Ký hiệu tác giả: NH-T
DDC: 242.2 - Suy niệm hằng ngày
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: T1
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0002476
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 2005
Khổ sách: 20
Số trang: 223
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0014780
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 2004
Khổ sách: 20
Số trang: 223
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
1. Ăn cá nóc 5
2. Ăn to nói lớn 7
3. Bán tử thi 9
4. Bên rau trồng tiền 11
5. “bệnh” giống nhau 13
6. Bình rượư thêm nắp 15
7. Bốn mùa lười học 17
8. Cái đít cũng tê 19
9. Cắn chặt răng 21
10. Cần một ngàn tay 23
11. Cây kem chạy trốn 25
12. Cha con đi ăn tiệc 27
13. Chàng rể khờ khạo 29
14. Châu công ở đâu 31
15. Chạy sáu chân 33
16. Chết không bỏ tiền 35
17. Chỉ nhìn miệng nói 38
18. Chiếm đoạt tùy ý 40
19. Chó không uống rượu 42
21. Chữ “tỉ” làm lệnh 44
22. Chữ người làm đuôi 26
23. Có không có bố mẹ 28
24. Cố tình gây sự. 50
25. Cỡi ngựa trong thuyền 52
26. Con chó không có mũi 55
27. Chuẩn bị trước 57
28. Đánh chết một nửa 59
29. Đập vỡ bô tiểu tiện đêm 61
30. Đánh rơi đế giày 63
31. Đạo hiệu súc sinh 65
32. Dây cương quá dài 67
33. Dùng lưới làm men 69
34. Đề của viện học sĩ 72
35. Đều bị mù mắt 74
36. Đi thang đi ngang 76
37. Đi trồng hẹ 78
38. Địa ngục trị tội 80
39. Đường dần đa nghi 82
40. Hàng xóm dọn nhà 84
41. Đùa thôi mà 89
42. Dùng lưới làm mền 91
43. Gõ bàn chuốc rượu 93
44. Gởi vợ trong chùa 95
45. Hai búa chẻ củi 98
46. Hai quả bong bóng 100
47. Huyênh hoang áo mới 102
48. Hùn vốn nấu rượu 104
49. Huyện phủ xuống huyện 106
50. Khiêng kiệu đi đâu 108
51. Khôn ngoan nửa vời 110
52. Không biết bằng trắc 112
53. Không biết thư lễ 114
54. Không cầm không thú 116
55. Không dám nói “thưa” 118
56. Không thể ở dưới thấp 120
57. Khổng Tử ăn cơm 122
58. Lang băm dạy con 124
59. Lấy lừa đổi ngựa 126
60. Mặt dài yên ngựa 128
61. Mặt xấu mặt đẹp 130
62. Miệng chân tranh chấp 132
63. Mơ thấy rượư ngon 134
64. Một gạch đổ 136
65. Muốn ăn tiếng chuông 138
66. Ngâm thơ cháo nhạt 141
67. Nhìn giày bắt gian dâm 144
68. Nói lớn tiếng, nhỏ tiếng 146
69. Nóng là có mùi 148
70. Ông đậu phụ 150
71. Quỷ thăm thầy thuốc 153
72. Sợ chìm xuống sông 155
73. Sợ uổng công công 157
74. Tể dư gượng tranh cãi 159
75. Thay đổi đối lập 161
76. Thi nói khoát 164
77. Thân vương địa vương 166
78. Thịt heo nái 169
79. Thợ may làm quan 171
80. Tính sợ mãn thẩu 173
81. Tôi quen rồi 175
82. Trong bụng không có 177
83. Trước khi thánh nhân sinh 179
84. Truy tìm đồng bạn 181
85. Tự biết tám chữ 183
86. Tú tài biếu ngỗng 185
87. Trương uống, lý say 187
88. Tử Kiều hại bạn 189
89. Tướng quân mít đặc 191
90. Uống ba bát nước 193
91. Vẫn phải chiêu đệ 196
92. Vợ chồng hồ đồ 198
93. Vợ chồng cầu phước 200
94. Võ quan tuần đêm 202
95. Vũ khúc báo đức 204
96. Vứt rắm trên đường 206
97. Xử trâu xét ngỗng 210
98. Xuyên ngủ lười 212
99. Xấu hổ khi dùng ly ngọc 215
100. Yến tử kể tội 215