Như lòng Chúa khoan dung
Phụ đề: 30 câu chuyện suy niệm và cầu nguyện
Tác giả: Thiên Phúc
Ký hiệu tác giả: TH-P
DDC: 242.2 - Suy niệm hằng ngày
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0000443
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 1995
Khổ sách: 18
Số trang: 96
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0003676
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2011
Khổ sách: 21
Số trang: 119
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0010917
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 1995
Khổ sách: 18
Số trang: 96
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Như lòng Chúa khoan dung 5
Lưà dối 8
Sự sống con ngươì 11
Đón nhận ý Chúa 14
Bỏ cuộc quá sớm 16
Chấp nhận 19
Vui nhận 23
Nói dối 29
Thập giá 32
Sứ mạng 34
Quà tặng 36
Tấm bánh 41
Trao ban 43
Hiến thân 46
Tiếng gọi 50
Con chồn và vườn nho 53
Tiền của và hạnh phúc 55
Chân thành 58
Nghèo khó 60
Gia đình 63
Nước mắt 66
Phục vụ 69
Linh hồn và thể xác 71
Ơn Chúa 75
Hoán cải 78
Cuộc sống vĩnh cưủ 81
Dấu chỉ 83
Yêu thương 86 86
Tha thứ 89
Tân thế 93