Mỗi ngày một câu chuyện
Tác giả: Lm. Nhân Tài
Ký hiệu tác giả: NH-T
DDC: 242.2 - Suy niệm hằng ngày
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: T2
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0014888
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2004
Khổ sách: 21
Số trang: 228
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
1. Ăn thịt thì thông minh 5
2. Bằng mật thích hồ 8
3. Bắt chước cầm thú kêu 11
4. Bộ xương lịch sự 14
5. Bố mẹ ăn mặc 16
6. Cắt cùi phóng sinh 18
7. Cát sỏi phía sau 21
8. Cắt mất khối u 22
9. Cắt thịt giấu ngọc 24
10. Câu trả lời của tăng kiền 26
11. Câu trả lời khéo léo 28
12. Cây phục linh là thế sao 30
13. Cằy thông thẳng tắp 32
14. Chín đầu giành ăn 34
15. Có không cái tai  36
16. Có đuôi sợ bị giết 38
17. Chữ thảo của thừa tướng 40
18. Chữ như phân thối 43
19. Con nhái nổi giận 45
20. Con hổ đuổi con nai 47
21. Cùng nhau dí dỏm pha trò 48
22. Cùm chó mũi bê 50
23. Con sâu rượu nguỵ biện 52
24. Diễn viên sáng suốt 54
25. Đi uống trà nguội 56
26. Đi thăm kê khang 58
27. Đến viếng tang chúc vui 60
28. Đặt mũ đầu nhà sư 62
29. Đáp sai câu hỏi 64
30. Đóng cửa từ khách 66
31. Đổi thành họ dương 68
32. Đổi sách lấy cổ vật 70
33. Đỗ quyên gọi về 72
34. Dò hỏi người tham ăn 74
35. Gian ngoa sẽ bị báo hại 76
36. Giải váy của phu nhân 78
37. Giấc mộng người chăn cừu 80
38. Giả vờ gây tai nạn 82
39. Hi vọng lúa mau chín 84
40. Hứa do từ chối 86
41. Hũ nước tiểu đầy rượư 88
42. Hư cả một châu 90
43. Hợp thành một đôi 92
44. Hộp quả sơn vàng 95
45. Hỏi vặn hoạt hỉ 97
46. Học tiếng lừa kêu 99
47. Khôi hài của Trần Á 101
48. Khỉ ôm hạt dẻ 103
49. Không lo cho mình 105
50. Không sống được sao 107
51. Không khinh không trọng 109
52. Không đánh mà tự phá 111
53. Không dám ló đầu 114
54. Lời hay của Cống phụ 116
55. Lời giải đố giống nhau 119
56. Lời biện minh hay 122
57. Loài dê biết tốt xấu 124
58. Mình làm mình chịu 126
59. Người đẹp khó gặp lại 128
60. Ông nội có tội 130
61. Phụ nữ có ba cái uy 132
62. Quay mặt là quên 135
63. Quan, tặc như nhau  137
64. Sở vương đi săn 139
65. Sợ kêu là Bạch hầu 141
66. Sang năm cùng tuổi 143
67. Sức mạnh thái sơn  145
68. Sức mạnh Đồ Long 147
69. Sửa chân giường 150
70. Thơ tặng kẻ cắp 158
71. Thơ như thổi lửa 154
72. Thơ cười quan hắc ám 156
73. Thơ nhạo Đông gia 158
74. Thơ của Sử Tư Minh 161
75. Thịt heo hà dương 163
76. Thiếu dung mạo 166
77. Thích “gia huynh” 169
78. Tình nguyện để chân đá 172
79. Tiếng chuông khác lạ 174
80. Tiến sĩ mua lừa 177
81. Thuyền trôi bành lãi 179
82. Thuyền của quan  181
83. Thượng thư tuân ước 183
84. Thứ đồ vật ấy 185
85. Tra tấn hoà thượng 187
86. Trà rượu tranh chấp 190
87. Tống tế giễu lại 192
88. Tôi là quỷ sao ?  194
89. Trời lạnh giữa khuya 197
90. Trị tiếng trùng ứng 200
91. Trêu Mễ Nguyên Chương 202
92. Trâu chọi vẫy đuôi 205
93. Tránh người tóc bạc  207
94. Tranh chấp ở chỗ cao  209
95. Trong bụng có vật gì  212
96. Trộm đồ còn đòi thưởng 214
97. Vương ngạc tán tài 216
98. Xà hoàng, ngưu hoàng 218
99. Xả được cái rắm 220
100. Xét xử công bằng 222