Suy và gẫm
Tác giả: Gm. Fx. Nguyễn Văn Sang
Ký hiệu tác giả: NG-S
DDC: 242.2 - Suy niệm hằng ngày
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: T2
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0001118
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 2009
Khổ sách: 20
Số trang: 126
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0014879
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 2009
Khổ sách: 20
Số trang: 126
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời nói đầu 5
Lời tự sự của tác giả 7
CHƯƠNG I: NGƯỜI TRỘM LÀNH - THÁNH DIAMAS TRONG TIN MỪNG 13
Cuộc phiêu lưu vĩ đại 15
Ai là ngươì trộm lành 19
Nổi loạn trong thành, bắt bớ và cầm tù 25
Trong tiền đường 27
Những câu chuyện trong ngày đó 31
Vấn đề của Phúc âm 39
Đánh dập ống chân, chết, và mai táng 43
CHƯƠNG II: MỘT GƯƠNG MẪU CỦA SỰ THÁNH THIỆN CHÂN CHÍNH 53
Sự thể hiện lòng thương xót 59
Người trộm lành là một gương mẫu hiện tại 62
Lời cầu xin của người trộm lành 65
Thánh giá là nguồn thánh thiện 67
Những nhân đức đối thần 69
Những ân ban của Chúa Thánh Thần và những nhân đức luân lý 73
Gương mẫu khiêm nhường 76
Được phong thánh bởi CGS 77
Sự thánh thiện và đôi tay trống rỗng 83
Học để ăn trộm 85
Ơn cứu độ dành cho những người ngheo khó 87
Phúc thay ai ý thức về tội lỗi của mình 89
Sự thánh thiện của người trộm lành 91
Đánh chiếm Nước Trời 95
Đau khổ vì tình yêu 97
Xây ... Dựng 107
Mưa 108
Sắc mầu tình bạn 113
Lễ kính vị thánh trộm lành 119