Mỗi ngày một câu chuyện
Tác giả: Lm. Nhân Tài
Ký hiệu tác giả: NH-T
DDC: 242.2 - Suy niệm hằng ngày
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: T6
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0002486
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2004
Khổ sách: 20
Số trang: 199
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích