Mỗi ngày một câu chuyện
Tác giả: Lm. Nhân Tài
Ký hiệu tác giả: NH-T
DDC: 242.2 - Suy niệm hằng ngày
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: T6
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0002486
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 2004
Khổ sách: 20
Số trang: 199
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
1. Ông gió nồm 9
2. Tham sứ coi nhà xí 10
3. Bố mẹ ăn mặc 12
4. Quan tham phát thệ 13
5. Chọn người gầy mà chữa 15
6. Thang thuốc tương kiến 16
7. Thầy thuốc và tên nô bộc 18
8. Lang băm ứng đối 19
9. Châm cạn hát thấp 22
10. Không thấy hai thước 23
11. Thơ nhà sư vịnh cái ô 25
12. Nhà sư và chim giống nhau 27
13. Bùa trừ muỗi 28
14. Không dám xuất đầu 30
15. Quốc bác đến rồi 32
16. Ăn trước đánh sau 33
17. Tự gánh lấy hành lý 35
18. Người già quên lời 37
19. Nhạo say rượu 39
20. Sao dám ăn nó 41
21. Lãnh đào hoành thánh 43
22. Hoà âm cứu người 45
23. Cái mặt như vỏ măng 47
24. Chữ gừng giống cái tháp 50
25. Ban, Địch cười nhau 52
26. Lời can ngăn khéo 53
27. Đào kép tuồng nhạo quan 55
28. Ở sau hữu quân 57
29. Con trâu giàu có 58
30. Thịt chìm dưới bát 60
31. Giả giả thật thật 62
32. Biết chữ rất khổ 63
33. Thơ tặng kẻ cắp 65
34. Giả vờ gây tai nạn 67
35. Chàng rể dâng cơm rượu 68
36. Châm chọc đạo sĩ 71
37. Không có vận may 72
38. Tra tấn hoà thượng 74
39. Ăn mất ông khách 76
40. Chỉ biết sửa thơ 78
41. Hai con cá đấu mồm 80
42. Thằng ngốc ăn (trái) thị 81
43. Cầm cái chai mà ăn 83
44. Đại vương nói láo 85
45. Sợ vợ 88
46. Phong cách của con mọt sách 90
47. Cười người âm phủ 92
48. Đánh không ngã tôi 93
49. Bố vợ, chàng rể cùng diễn kịch 96
50. Ăn nhầm cá ngâm muối 98
51. Môn khách cười chủ 100
52. Người nhà quê coi kịch 102
53. Thơ cười quan hắc ám 103
54. Tú tài biếu ngỗng 105
55. Cao thấp chế giễu nhau 107
56. Thầy bói thích hát 109
57. Nói khoác bạt mạng 110
58. Hộp quả sơn vàng 113
59. Chữa thẹn 115
60. Hai người thông gia 116
61. Trong nhà không có cơm 119
62. Tay giống củ gừng sống 121
63. Râu tóc cứng nhất 123
64. Lùn gặp cướp 125
65. Sư tử lông vàng 127
66. Đến viếng (tang) chúc vui 129
67. Gởi vợ trong chùa 131
68. Thi đua với nhau 133
69. Hết sức tẻ nhạt 136
70. Có không cái tai 138
71. Chữ như phân thối 141
72. Quả tì bà, đàn tì bà 143
73. Điều hợp âm dương 144
74. Thế là tôi say 146
75. Người chứng 148
76. Xương của nước 150
77. Không hợp thời 151
78. Tam quả nhất dược 153
79. Thơ được mười điểm 155
80. Tôi theo ý của quần chúng 157
81. Cũng là tên thuốc 158
82. Khẩu quyết hàng yêu 161
83. Lao tâm lao lực 163
84. Nói bóng gió 165
85. Bán đề thi 168
86. Văn hiến thế gia 170
87. Cõng quan làm nên sự nghiệp 172
88. Gà ăn lừa đen 173
89. Mùa đông không có quần 175
90. Vấn đáp để ở nhờ 177
91. Cưỡi gà mặc củi 178
92. Mơ nhặt được vải trắng 180
93. Hảo hán chạy trốn 182
94. Học trò lãnh hội 183
95. Hiệu quả của tĩnh toạ 186
96. Vá lỗ kim 188
97. Hai cách giải thích 189
98. Anh lười biện bác 191
99. Tình bạn "thâm hậu" 193
100. Bài thơ mười bảy chữ 195