Người môn đệ yêu mến
Phụ đề: 54 bài chia sẻ theo chủ đề
Tác giả: R. Veritas
Ký hiệu tác giả: VER
DDC: 242.2 - Suy niệm hằng ngày
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0002608
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Khổ sách: 19
Số trang: 243
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Tiền bạc 5
Đi đường nào 9
Tiếng nói của thinh lặng 13
Thử thách 17
Đôi giày cho Chúa Hài đồng 21
Nếu CKT không đến 25
Sươỉ ấm Chúa Hài Đồng 28
Chương Trình của Thiên Chúa 32
Sinh ra trong tai nạn 36
Xin gặp CGS 43
Tình bạn cao cả 42
Để sống lương thiện 46
Giê-su là ai? 49
Mối tình tri âm tri kỉ 52
Cuộc săn đuổi 57
Hồng ân kì diệu 61
Biểu tượng của Rắn 64
Tìm kiếm nhan Thiên Chúa 68
Đóng lại 72
Sống thành thật 75
lẽ sống 78
Dịch vụ giết ngươì 82
Sự nghỉ ngơi đích thực 85
Chiến thắng uy hoàng nhất 89
Hãy yêu thương kẻ thù 92
Đêm và ngày 96
Ta đã dựng nên Con 99
Đi tìm hạnh phúc 102
Con tin 105
Bông hoa dại 108
Sẵn sàng trở về 111
Gia Bảo quý giá 114
Hôn nhân và gia đình 117
Nghèo khó đích thực 120
Thiên Chúa là cha 124
Món quà quý giá 128
Sống và chết 134
Lề Luật Thiên Chúa 141
Ngươì cha nhân từ 149
Trờ về qua Bí tích hòa giải 155
Ánh măt vô hình 162
Đường thơ ấu thiêng liêng 169
Thánh Tê-rê-xa Hài Đồng Giê-su 172
Giáo Lý của CGS 180
CGS cầu nguyện 186
Ngươì môn đệ yêu mến 192
Nhớ về tổ tiên 198
điều ác hay tội lỗi 203
Vấn đề đau khổ 207
Thái độ vô tín 212
Vấn đề tôn giáo 218
Lý tưởng và sự thật 223
Nhận biết con ngươì 227
Trân trọng quá khứ 235