Mỗi ngày một câu chuyện
Tác giả: Lm. Nhân Tài
Ký hiệu tác giả: NH-T
DDC: 242.2 - Suy niệm hằng ngày
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: T8
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0001576
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 2004
Khổ sách: 20
Số trang: 198
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
1. Bên rau trồng tiền 11
2. Chổ kì diệu khó học 12
3. Huyện phủ xuống huyện 14
4. Đi thẳng đi ngang 16
5. Thuê con ve sầu tốt hơn 18
6. Bán tử thi 20
7. Sợ uông công công 22
8. Cá ngắn trong giếng 23
9. Không biết thư lễ 26
10. Không biết bằng trắc 28
11. Bốn mùa lười học 30
12. Ông đậu phụ 31
13. Địa ngục trị tội 33
14. Chim coi địa lý 36
15. Thông hơi người khác 37
16. Mở tiệm thuốc 39
17. Lang băm chôn xác em bé 40
18. Kinh nguyệt của hoà thượng 42
19. Lang băm có mụn nhọt 44
20. Thầy thuốc điếc 46