Chấm nối chấm
Phụ đề: Suy niệm Tin mừng hằng ngày
Tác giả: Học Viện Đa Minh
Ký hiệu tác giả: HVDM
DDC: 242.2 - Suy niệm hằng ngày
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: Năm B
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0015095
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2011
Khổ sách: 21
Số trang: 419
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích