Thinh lặng để gặp gỡ Thiên Chúa
Tác giả: Lm. Vũ Văn Tự Chương
Ký hiệu tác giả: VU-C
DDC: 253.53 - Mục vụ Linh hướng
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0001040
Nhà xuất bản: Phương Đông
Năm xuất bản: 2009
Khổ sách: 20
Số trang: 93
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích