Thiên Chúa và trần thế
Phụ đề: Tin và sống trong thời đại ngày nay
Tác giả: ĐGH. Benedicto XVI
Ký hiệu tác giả: BEN
Dịch giả: Phạm Hồng Lam
DDC: 231 - Thần học Thiên Chúa Ba Ngôi
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 5

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0000307
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2008
Khổ sách: 21
Số trang: 471
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0000699
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2011
Khổ sách: 21
Số trang: 471
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0000700
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2011
Khổ sách: 21
Số trang: 471
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0000884
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2011
Khổ sách: 21
Số trang: 471
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0003160
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2011
Khổ sách: 21
Số trang: 471
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời tựa của hồng y Ratzinger 9
Lời tựa của Peter Seewald 13
Một hình ảnh về Thiên Chúa 24
Khủng hoảng đức tin 28
Hoài nghi 37
Than trách của Gióp 43
Chuyện dời non  47
Thiên Chúa và trí hiểu 49
Một mâu thuẫn 53
Bí ẩn 58
Tất cả đều đã được viết ra? 60
Có phép lạ thật? 62
Chúa thì được, Giáo hội thì không 66
1. Con người 79
2. Thiên Chúa 101
3. Tạo dựng 118
4. Trật tự thiên nhiên 144
5. Các Giao ước 151
6. Lề luật 155
7. Tình yêu 188
Đức Giê-su - nhân vật giả tưởng? 206
8. Mạc khải 210
9. Ánh sáng 218
10. Đường đi 231
11. Sự thật 267
12. Sự sống 283
13. Mẹ Thiên Chúa 301
14. Thánh giá 332
15. Thánh Linh 354
16. Đoàn sủng 374
17. Bí tích 396
18. Tương lai 444
Điều có thật 455