The Eucharist
Tác giả: Lawrence G. Lovasik
Ký hiệu Tác giả: LO-L
DDC: 234.163 - Bí tích Thánh Thể
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0003309
Nhà Xuất bản: Sophia Institute Press
Năm Xuất bản: 2001
Khổ sách: 27
Số trang: 210
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích