Thánh Thể - nguồn ơn thánh hóa
Nguyên tác: L'Eucaristia nostra santificazione
Tác giả: Lm. Ranioro Cantalametxa, OFM
Ký hiệu Tác giả: CA-R
Dịch giả: Tam Anh, CMC
DDC: 234.163 - Bí tích Thánh Thể
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0001635
Nhà Xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm Xuất bản: 2000
Khổ sách: 20
Số trang: 167
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Thánh Thể làm nên Giáo Hội qua việc noi gương 100
Ghi chú 168