I Giovani Rinnovano la Liturgia
Tác giả: Lothar Zenetti
Ký hiệu tác giả: ZE-L
DDC: 264.020 2 - Các nguyên tắc và hướng dẫn cử hành Phụng vụ
Ngôn ngữ: Ý
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0009550
Nhà xuất bản: Editrice Elle Di Ci
Năm xuất bản: 1971
Khổ sách: 21
Số trang: 286
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích