Cours & conférences des semaines liturgiques
Tác giả: Many Authors
Ký hiệu tác giả: MANY
DDC: 264.020 2 - Các nguyên tắc và hướng dẫn cử hành Phụng vụ
Ngôn ngữ: Pháp
Tập - số: T2
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0012264
Nhà xuất bản: Abbaye du Mont-César
Năm xuất bản: 1914
Khổ sách: 23
Số trang: 336
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích