Giải đáp thắc mắc Phụng vụ
Phụ đề: Công giáo và đời sống
Tác giả: Lm. Edward McNamara
Ký hiệu tác giả: MC-E
Dịch giả: Nguyễn Trọng Đa
DDC: 264.020 2 - Các nguyên tắc và hướng dẫn cử hành Phụng vụ
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: T5
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0010748
Nhà xuất bản: Đồng Nai
Năm xuất bản: 2019
Khổ sách: 21
Số trang: 331
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0010749
Nhà xuất bản: Đồng Nai
Năm xuất bản: 2019
Khổ sách: 21
Số trang: 331
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
I. Tổng quát  9
1. Giảng đài quay về hướng nào?  9
2. Lễ nhớ Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Hội thánh là được ưu tiên hơn một lễ kính không?  12
3. Nói thêm về lễ nhớ mẹ Hội thánh. 19
4. Nhà thờ giáo xứ và nhà thờ dòng tu có sự phân biệt không? 20
5. Cách thức trưng bày và ban phép lành với di tích của thánh giá thật 25
6. Bàn thờ, sự cung hiến bàn thờ, các thánh tích  29
7. Vật liệu nào được dùng làm bình thánh?  34
8. Các giáo hội địa phương mừng lễ bổn mạng như thế nào?  43
9. Phép dùng lễ phục màu khi đặt Mình Thánh và chầu Thánh Thể không? 46
10. Số lượng nhà tạm trong giáo xứ.  49
11. Ân xá và người lạm dụng hưởng ân xá.  56
12.Thánh thi Te deum (lạy Thiên Chúa) được sử dụng như thế nào?  60
13.Được đặt tượng thánh bổn mạng giáo xứ lên tường phía trên nhà tạm không? 63
II. Thánh lễ 75
14. Linh mục nghi lễ latinh được phép cử hành nghi lễ giáo hạt Anh giáo không?  75
15. Các vị đồng tế rước lễ bằng cách chấm được không? 78
16. Lễ phục hồng cho Chúa nhật Gaudete. 83
17. Nói thêm về âm nhạc ghi âm sẵn. 87
18. Có giới hạn tuổi cho người nữ giúp lễ không?  89
19. Được cử hành nghi thức làm phép xe trong thánh lễ không? 91
20. Thời điểm chúc bình an là hợp lí chăng? 93
21. Nói thêm về nghi thức chúc bình an 99
22. Có nêu tên người rước lễ khi cho rước lễ không? Việc tự rước lễ được hiểu thế nào?  101
23. Thánh lễ chiều thứ bảy có phải là thánh lễ Chúa nhật kế tiếp không?  108
24. Nói thêm về luật buộc dự lễ Chúa nhật. 112
25. Làm phép nước thánh ngoài thánh lễ được không?  113
26. Thánh lễ Đức Mẹ trong mùa chay và mùa vọng được quy định như thế nào?  118
27. Nơi cử hành tam nhật vượt qua.  120
28. Lời nguyện trên dân chúng có buộc trong Chúa nhật mùa chay không? 122
29. Nói thêm về lời nguyện trên dân chúng. 124
30. Chủ tế rước lễ nhiều lần trong thứ sáu tuần thánh được không? 126
31. Dự tòng làm gì trong cuộc rước nến Phục sinh?  128
32. Linh mục dâng lễ riêng trong Tam nhật vượt qua được không? 135
33. Rảy nước thánh và đặt tượng Chúa mùa phục sinh 139
34. Cách thức xông hương  143
35. Nói thêm về các cú và lắc khi xông hương 150
36. Lễ kính Chúa rơi vào thứ bảy được cử hành như thế nào? 151
37. Phần truyền phép chính xác gồm những gì?  155
38. Nói thêm về phần truyền phép 156
39. Nói thêm về hoa trên bàn thờ. 158
40. Kinh tiền tụng Phục sinh nhấn mạnh điều gì?  159
41. Các vị chủ lễ không mang áo lễ được không? 163
42. Khi nào linh mục bỏ đọc ‘đây là mầu nhiệm đức tin’ (mysterium fidei)?  165
43. Liệu cử hành thánh lễ Chúa nhật vào thứ sáu được không?  170
44. Các phó tế được xông hương riêng không?  175
45. Tìm bài đọc 3 cho lễ kính trở thành lễ trọng ở đâu?  178
46. Xử lý bánh thánh đã tiêu thụ một phần như thế nào?  182
47. Ngưng lễ để giải tội được không?  185
48. Vai trò tháp tùng của thầy phó tế lúc xông hương là như thế nào? 188
49. Khi hết bánh thánh, linh mục có thể truyền phép thêm được không? 193
50. Việc tân linh mục chúc lành cho giám mục có thuộc về nghi lễ không? 200
51. Ngày truyền chức được dùng thánh lễ bổn mạng không? Lễ trọng nào ưu tiên hơn chúa nhật? 207
52. Thừa tác viên ngoại thường được phép lấy và cất bánh thánh vào nhà tạm không? 211
53. Linh mục được phép từ chối cho rước lễ trên tay không?  217
54. Nói thêm về việc rước lễ trên tay.  225
55.  Giám mục có quyền khuyến nghị linh mục đọc kinh cầu thánh Tổng lãnh thiên thần Micae cuối lễ không? 227
56. Thầy phó tế và các thừa tác viên ngoại thường đều có thể cho tín hữu rước Máu thánh  231
57. Có được làm diễn nguyện Giáng sinh sau khi cha giảng không? 235
58. Cách linh mục đọc thầm lời nguyện trước khi rước lễ.  239
59. Có thể nêu tên Giám mục phó trong kinh nguyện thánh thể không? 243
60. Có thánh lễ chữa lành không? 248
61. Nói thêm về “thánh lễ chữa lành” . 256
62. Lại nói về “thánh lễ chữa lành”  258
63. Linh mục không dâng lễ có thể cho rước lễ chăng? 259
64. Hát hoặc đọc alleluia như thế nào? 263
65. Sự truyền phép từ xa là hợp lệ không? 264
66. Tu sĩ tự rước Máu thánh tại bàn thờ được không?  269
67. Các linh mục không đồng tế tự rước lễ được không? Cách đặt thánh giá bàn thờ.  272
68. Thừa tác viên ngoại thường tiến đến bàn thờ như thế nào?  277
69. Vai trò của nhiều phó tế trong thánh lễ là như thế nào?.  279
70. Người bị bệnh Celiac (bệnh không dung nạp gluten) rước lễ như thế nào? 282
71. Còn luật nào về sử dụng nến không tẩy trắng (nến mộc, unbleached candles) chăng? 286
72. Nhạc công chơi nhạc ứng tấu sau hiệp lễ được không?  292
III.  Bí tích  297
73. Ai được hưởng nghi thức làm phép dành cho các dòng tu?  297
74.  Được phép đọc công thức xức dầu một lần, và sau đó xức dầu cho nhiều bệnh nhân không?  302
75. Nói thêm về phận vụ của phó tế 306
76. Có quy chế cho các thừa tác viên ngoại thường không?  308
77. Nói thêm về thừa tác viên ngoại thường cho rước lễ.  312
78. Ai hôn kính bàn thờ khi đọc chung giờ kinh phụng vụ?  314
79. Được phép trưng hài cốt các thánh trong viện bảo tàng không?  317
80. Nên hát các bài nào khi xức dầu nhiều bệnh nhân  322
81. Cách thay đổi bài đọc trong các giờ kinh phụng vụ 323