L'Office Divin
Tác giả: Dom Pierre Salmon
Ký hiệu tác giả: SA-P
DDC: 264.020 2 - Các nguyên tắc và hướng dẫn cử hành Phụng vụ
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0012378
Nhà xuất bản: Les Éditions du Cerf
Năm xuất bản: 1959
Khổ sách: 19
Số trang: 252
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích