Bánh bởi trời cho nhân loại
Phụ đề: Phụng vụ và linh đạo Thánh Thể
Tác giả: Lm. Giuse Phạm Đình Ái, SSS
Ký hiệu tác giả: PH-A
DDC: 264.020 2 - Các nguyên tắc và hướng dẫn cử hành Phụng vụ
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0010103
Nhà xuất bản: Đồng Nai
Năm xuất bản: 2018
Khổ sách: 21
Số trang: 393
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0010132
Nhà xuất bản: Đồng Nai
Năm xuất bản: 2018
Khổ sách: 21
Số trang: 393
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
PHỤNG VỤ  
Cập nhật quy chế sách lễ Rôma 9
Tinh thần của nghi thức thống hối trong Thánh lễ 36
Thinh lặng trong cử hành Phụng vụ 44
Chủ tế đứng ở đâu trong nghi thức đầu lễ? 68
Người đọc sách thánh trong Thánh lễ 84
Cô dâu, chú rể có nên đọc Sách thánh? 91
Đọc Phúc âm cùng với Phó tế hay Tư tế? 105
Trong thánh lễ, quyên góp tiền thau khi nào? 113
Thay đổi cách nhìn và thực hành liên quan đến dâng lễ - bài ca tiến lễ 123
Vị tư tế có nên nêu "một lô" ý lễ trong kinh nguyện Thánh Thể? 133
Nêu một loạt ý lễ giữa kinh nguyện Thánh Thể??? 139
Lấy mình thánh từ nhà tạm để cho rước lễ trong Thánh lễ? 149
Ca hiệp lễ và bài ca sau Thánh lễ 156
Những phần nên hát trong mọi Thánh lễ 167
"Lễ xong chúc anh chị em ra về bình an" 193
Đeo tang trong ngày thứ sau Tuần thánh? 202
Nhà tạm trong Thánh đường 213
Đừng lãng quên giếng Rửa tội 234
LINH ĐẠO THÁNH THỂ 241
Cả hành mầu nhiệm Phục sinh ngày Chúa nhật: Chu toàn luật buộc hay tham dự tích cực? 243
Thánh lễ kết thúc, thách đố bắt đầu 274
Để hưởng nhiều ơn ích hơn từ Thánh lễ 291
Linh mục và Bí tích Thánh Thể 298
Tu sĩ và Bí tích Thánh Thể 330
Linh đạo Thánh Thể cho tín hữu hôm nay 368