Giải đáp thắc mắc Phụng vụ
Phụ đề: Công giáo và đời sống
Tác giả: Lm. Edward McNamara
Ký hiệu tác giả: MC-E
Dịch giả: Nguyễn Trọng Đa
DDC: 264.020 2 - Các nguyên tắc và hướng dẫn cử hành Phụng vụ
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: T2
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0007299
Nhà xuất bản: Phương Đông
Năm xuất bản: 2015
Khổ sách: 21
Số trang: 326
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0007300
Nhà xuất bản: Phương Đông
Năm xuất bản: 2015
Khổ sách: 21
Số trang: 326
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0007301
Nhà xuất bản: Phương Đông
Năm xuất bản: 2015
Khổ sách: 21
Số trang: 326
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
- Ai cử hành Các Giờ Kinh Phụng Vụ và cử hành các giờ nào? 9
- Khăn che Thánh Giá là màu gì? 14
có còn hiệu lực nữa không? 16
- Tác vụ Đọc sách có thể được trao sau tác vụ Giúp lễ không? 17
- Thứ Sáu đầu tháng kính Thánh Tâm Chúa 21
- Giờ chầu Thánh Thể được thực hiện như thế nào? 25
- Có được sử dụng thánh ca mà không cần phê duyệt không? 29
- Việc dời ngày lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội được quy định thế nào? 33
- Lần chuỗi trong giờ chầu Thánh Thể có được không? 36
- Trộn tro của nhiều người chết được không? 37
- Sách Tin Mừng được đặt trang trọng ở đâu? 41
- Được phép hát Alleluia tại giảng đài không? 45
- Tại sao linh mục rửa tay sau khi dâng lễ vật 48
- Phụ nữ làm Chưởng nghi được không? 49
- Giám mục có thể sửa đổi các phần của Thánh lễ không? 52
Kinh nguyện Thánh Thể không? 55
- Có đọc tên Giám mục nghỉ hưu trong Kinh nguyện Thánh Thể không? 57
- Thánh Lễ cầu cho việc bầu Giáo Hoàng nên được cử hành thế nào? 60
- Việc lột bàn thờ ngày thứ Năm Tuần Thánh được quy định cho các bàn thờ nào? 64
- Linh mục lau môi bằng khăn lau chén được không? 66
- Bài Tin Mừng được hát trong các Thánh Lễ nào? 68
đứng phải không? 71
- Giám mục có quyền giải thích luật phụng vụ như thế nào? 73
- Có cung điệu dễ hát cho bài ca Tin Mừng không? 77
- Xin cho biết các mức độ của việc làm phép 80
họ không? 82
- Tràng hạt mân côi được làm phép ra sao? 84
- Nước được rói chút ít vào một hay nhiều chén thánh có rượu? 86
- Lời nguyện "Infra Actionem, Trong Lễ Quy, Cùng hiệp thông" xuất hiện từ khi nào? 89
- Khi nào kinh vinh danh được mỏ hoặc hát? 92
- Phụng vụ Lời Chúa cho thiếu nhi được thực hiện ra sao? 94
- Linh mục không đồng tế có thể đọc bài Tin Mừng không? 99
- Người đi lễ trễ có được rước lễ không? 101
- Khi một linh mục có tội trọng, ngài cử hành Thánh lễ được không? 105
- Bài Giảng nên kéo dài bao nhiêu phút? 109
- Các công thức tung hô sau Truyền Phép được sử dụng như thế nào? 113
- Bổng lễ và nghĩa vụ cử hành thánh lễ liên quan với nhau ra sao? 116
- Đưa vật nuôi vào Nhà Thờ được không? 121
- Hát Sursum Corda (Hãy nâng tâm hồn lên) như thế nào? 124
- Khi bỏ hương vào bình hương, linh mục ngồi hay đứng? 126
- Tại sao gọi là Thánh Pius thay vì Thánh Pio? 129
- Linh mục được phép ban phép lành Tòa Thánh cho người nguy tử không? 131
- Còn nghi thức làm phép muối nữa không? 134
- Dùng cái gì để rảy Nước thánh? 136
- Tiếp nhận Bánh và Rượu ở vị trí nào? 138
- Trong Thánh Lễ đại triều của Giám Mục, tại sao nhà tạm lại để trống? 142
- Lễ Các Đẳng thuộc bậc lễ nào? 146
- Về màu của áo choàng, khăn vai, và qui định về ban phép lành 149
- Việc rời nhà thờ ngay sau Rước lễ là sai như thế nào? 151
Thánh Thể chính không? 153
- Lá thư mục vụ nào được đọc thay cho bài giảng lễ? 157
- Được dùng chuông mõ Phật giáo trong phụng vụ không? 161
Thánh lễ không? 165
- Có buộc tráng chén với nước và rượu không? 174
- Linh mục nói lời thô tục trong bài giảng được không? 178
- Tại sao thắp bảy ngọn nến trong lễ đại triều Giám mục? 183
- Làm nghi thức xức tro sớm được không? 185
- Đọc "anh em" hay "chị em" trong Kinh Cáo Mình được không? 188
an táng không? Được phép chúc bình an trước phần dâng lễ vật không? 190
dự lễ không? 195
- Khi Giáo phận trống tòa, ai cử hành Lễ Dầu? 199
- Nghi thức thống hối trong lễ Phục Sinh được thực hiện ra sao? 202
- Tại sao trong lời nguyện, đôi khi "Thánh" lại gọi là "Chân Phước" 205
- Làm gì khi Bánh Thánh rơi xuống nền nhà? 208
- Người đi lễ trễ sau bài Tin Mừng có được rước lễ không? 209
- Câu kết "nhờ Đức Kitô Chúa chúng con" của lời nguyện có ý nghĩa gì? 212
- Lễ phục nào cho linh mục không đồng tế? 216
- Tại sao có phiên bản ngắn và phiên bản dài cho một số bài Tin Mừng Chúa Nhật? 220
- Có đúng là phó tế phải quỳ lúc truyền phép? 223
- Linh mục cần biết tiếng Latinh ở mức độ nào để cử hành Thánh lễ Latinh? 226
- Tượng chịu nạn được đặt trên một bàn thờ không? 230
- Nói thêm về tượng Thánh giá bàn thờ 233
- Người Hồi giáo chia sẻ quan điểm thay cho bài giảng Thánh lễ được không? 236
- Bài giảng có cần được viết sẵn hay không? 241
- Có được vỗ tay trong bài giảng không? 246
- Rước Lễ Lần Đầu, có cần trọng thể không? 249
- Ban phép lành qua điện thoại được không? 253
- Linh mục giải tội qua điện thoại được không? 255
- Câu "Xin Chúa tặng thêm điều chúng con chẳng dám cầu xin" được hiểu thế nào? 258
- Linh mục rước lễ trước hay sau các tín hữu? 262
- Một linh mục đồng tế có thể chụp ảnh trong Thánh lễ không? 265
- Phải truyền phép cả bánh và rượu cho Thánh lễ 267
- Các tín hữu có buộc làm dấu Thánh giá kép trước bài Tin Mừng không? 270
- Tại sao có nhiều ấn bản Phụng vụ Giờ Kinh bằng tiếng Anh? 274
- Linh mục cử hành lễ an táng cho người Tin lành được không? 278
- Khi nào Phó tế phải mặc áo lễ Phó tế? 280
- Cần bổ túc nghi thức rửa tội cho hài nhi nguy tử không? 283
- Giáo Hội quy định gì về việc tuyên xưng lại thề hứa hôn phối? 285
- Trẻ em viết tội ra giấy và đề tên được không? 288
- Việc kết hôn dân sự và kết hôn tôn giáo được thực hiện ra sao? 290
- Khi nào linh mục vi phạm ấn tích giải tội? 293
- Ai ký tên vào chứng chỉ Bí tích Rửa tội? 297
- Cần xưng gì khi thường xuyên xưng tội? 299
nhau không? 302
- Người đã ly dị tái hôn được rước lễ theo quyền "tòa trong" không? 305
- Chủng sinh giữ vai trò phó tế được không? 312
- Liệu đôi tân hôn phải có sự tháp tùng của cha mẹ trong cuộc rước không? 316