Nhìn lại một số vấn đề Phụng vụ tại Việt Nam
Tác giả: Lm. Giuse Phạm Đình Ái, SSS
Ký hiệu tác giả: PH-A
DDC: 264.020 2 - Các nguyên tắc và hướng dẫn cử hành Phụng vụ
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: T2
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0013005
Nhà xuất bản: Đồng Nai
Năm xuất bản: 2020
Khổ sách: 21
Số trang: 367
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0013179
Nhà xuất bản: Đồng Nai
Năm xuất bản: 2020
Khổ sách: 21
Số trang: 367
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0013180
Nhà xuất bản: Đồng Nai
Năm xuất bản: 2020
Khổ sách: 21
Số trang: 367
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Chữ viết tắt 9
Lời nói đầu 11
Chương I: Cập nhật - canh tân 17
Tìm hiểu về Tự sắc mới Magnum Principium (nguyên tắc chính yếu) 17
Kinh lạy cha trong Thánh lễ 27
Ban phép lành tòa thánh trong Thánh lễ mở tay? 39
Trở lại vấn đề xin lễ và bổng lễ 47
Vài nét về Kinh cầu các thánh 59
Chương II: Môi trường phụng vụ - yếu tố vật chất 67
Một số tiêu chí cần quan tâm khi xây dựng nhà thờ 67
Các nghi thức liên quan đến nhà thờ: đặt viên đá - cung hiến - làm phép 80
Các Chặng Đàng Thánh Giá 90
Các tín hữu Việt Nam còn xa lạ với đàng ánh sáng 103
Áo choàng - khăn phủ vai 115
Chương III: Thánh lễ - Thánh Thể 123
Một số nét riêng trong Thánh lễ tại Việt Nam 123
Vấn đề thay đổi hay thêm bớt ngôn từ và hành động khi cử hành Thánh lễ 134
Thánh lễ: cần tránh một số thói quen không hay 152
Xông hương trong phụng vụ 167
Thánh vịnh đáp ca 196
Lời nguyện tín hữu: hiểu và thực hành cho đúng 217
Không nên đem hoa và nến cháy trong cuộc rước tiến lễ  231
Bàn thêm việc nêu tên Đức Giám mục trong kinh nguyện Thánh Thể? 245
Các vị đồng tế cùng ban phép lành cuối lễ với chủ tế? 251
Cử điệu khi lãnh nhận phép lành Mình Thánh 263
Chương IV: Năm phụng vụ 275
Mùa chay và cử hành phụng vụ thống hối 275
Làm sáng tỏ vài điêm phụng vụ trong Thánh lễ Tiệc ly 287
Xem lại các hành động đang khi hát Kinh Vinh danh trong Thánh lễ Vọng Phục sinh 295
Phụng vụ mùa Phục sinh 304
Chương V: Thánh nhạc 311
Nhìn lại việc hát Tung hô Tin mừng và Ca Tiến lễ 311
Phụ lục: Đàng Ánh Sáng 329