Giải đáp thắc mắc Phụng vụ
Tác giả: Lm. Edward McNamara
Ký hiệu tác giả: MC-E
Dịch giả: Nguyễn Trọng Đa
DDC: 264.020 2 - Các nguyên tắc và hướng dẫn cử hành Phụng vụ
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: T4
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0010069
Nhà xuất bản: Hồng Đức
Năm xuất bản: 2018
Khổ sách: 21
Số trang: 327
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0010131
Nhà xuất bản: Hồng Đức
Năm xuất bản: 2018
Khổ sách: 21
Số trang: 327
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0011139
Nhà xuất bản: Hồng Đức
Năm xuất bản: 2018
Khổ sách: 21
Số trang: 327
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
1. Tại sao chúng ta có phụng vụ? 9
2. Đeo chuối mân côi như là dây chuyền được không? 13
3. Trong giờ chầu thánh thể, thầy giúp lễ (acolyte) được đọc lời nguyện của linh mục không? 17
4. Giáo Hoàng đeo chiếc nhẫn ngư phủ của chính thánh phêrô phải không?  18
5. Các nghi thức nào có tính phụng vụ?  21
6. Màu lễ phục cho việc đặt mình thánh và chầu thánh thể  23
7. Có các Thánh Cựu ước không? 26
8. Có cuộn sách nào hệ thống hóa luật Phụng vụ không?  28
9. Có thể đọc một phần bằng tiếng Latinh, trùng khi cử hành các giờ kinh phụng vụ không?  34
10. Nếu giáo sĩ đọc lộn giờ kinh, có buộc phải đọc lại giờ kinh đúng không?  37
11. Nói thêm về nghĩa vụ đọc các giờ kinh phụng vụ của hàng giáo sĩ. 41
12. Giờ kinh sáng và kinh Lạy Cha 43
13. Ân xá gồm những gì, và điều kiện nào để hưởng ân xá?  45
14. Chén thánh cần được làm bằng kim loại quý  50
15. Tại sao có quá nhiều nghi lễ trong Hội thánh?  55
16. Giá0 hạt tòng nhân Anh giáo theo nghi lễ nào? 65
17. Thánh lễ Triđentinô có bị bãi bỏ sau khi bộ Giáo luật 1983 ra đời không?  65
18. Thánh lễ ngoại lịch được thực hiện như thế nào?  69
19. Thánh lễ ngoại lịch cho lễ Thánh gia được cử hành thế nào?  73
20.  Có thể mang áo các phép không phải màu trắng không?  74
21. Cách xếp đặt nhiều chén thánh và bình thánh trên bàn thờ  79
22. Tại sao không rút khô các bình nước thánh nhà thờ trong mùa chay?  82
23. Đoàn rước chủ tế buộc cần có thánh giá và nến không?  84
24. Phó tế vĩnh viễn được chạm tay vào bàn thờ ở đầu lễ không?  87
25. Lời “xá giải” trong nghi thức sám hối có hiệu quả bí tích không?  90
26. “Lời xá giải” trong nghi thức sám hối tha tội nhẹ không?  93
27. Có thể có hai giá sách trong nhà thờ không?  94
28. Giáo dân “chia sẻ” thay cho linh mục giảng lễ được không?  97
29. Lời nguyện tín hữu được kết thúc như thể nào?  103
30. Trong thánh lễ, sách lễ được đặt trên bàn thờ lúc nào?  107
31. Việc hát Alleluia trước tin mừng vẫn là lý tưởng  110
32. Tại sao linh mục đã bái gối, còn cúi đầu khi truyền phép?  116
33. Tín hữu cúi đầu hay nhìn mình máu thánh được nâng?  119
34. Được phép phủ phục khi linh mục truyền phép trong thánh lễ không?  121
35. Luật cho phép giáo sĩ tham gia đồng tế liên nghi lễ (interrituai) với vài điều kiện  124
36. Việc rước lễ qua các thời đại  127
37. Linh mục đồng tế rước lễ như thế nào?  133
38. Tấm khăn phủ quan tài có các ý nghĩa nào?  137
39. Thánh lễ có thể được cử hành cho hôn phối khác đạo không? 142
40. Thừa tác viên ngoại thường, và rước lễ dưới hai hình  147
41. Được phép đưa thêm tên trong kinh nguyện Thánh Thể không? 153
42. Tên giám mục được đọc thế nào?  156
43. Linh mục làm phép mà không mang dây các phép được không?  158
44. Thừa tác viên ngoại thường chúc lành cho người không rước lễ được chăng?  160
45. Nhà tạm bằng kính trong suốt được không? Việc đặt mình thánh Chúa cuối thánh lễ được thực hiện như thế nàọ?  161
47. Bánh thánh lưu trữ được thay mới ít nhất mấy lần mỗi tháng?  169
48. Nói thêm về việc lưu giữ bánh thánh  171
49. Người Hồi giáo có thể tham dự trọn vẹn thánh lễ không?  172
50. Mỗi ngày giáo dân được rước lễ mấy lần?  177
51. Chủ tế bẻ bánh vào lúc nào?  180
52. Phải làm gì khi Máụ thánh còn dư lại? 182
53. Tư thế lúc rước lễ  189
54. Tư thế rước lễ đứng hay quỳ là do cá nhân tín hữu chọn  192
55. Quy định về việc cho rước lễ ngoài thánh lễ  192
56. Vị trí của sách Tin mừng trên bàn thờ  198
57. Mùa vọng phụng vụ được hình thành như thế nào?  201
58. Việc linh mục dâng lễ một mình được qui định thế nào?  205
59. Linh mục được dùng máy tính bảng để dâng lễ và đọc các giờ kinh phụng vụ không? 210
60. Việc giáo dân lãnh phúc lành thay vì rước lễ được qui định thế nào?  218
61. Việc lưu giữ bánh thánh trong nhà tạm được qui định thế nào?  222
62. Thánh lễ cho người hiến xác diễn ra như thế nào?  226
63. Phó tế dang tay trong các nghi thức nào bên ngoài thánh lễ?  229
64. Có thể rửa tay thay vì rửa chân trong ngày thứ năm tuẩn thánh được không? 232
65. Sự phát triển của các thánh lễ trong tam nhật thánh  240
66. Việc bái gối trước thánh giá được hiểu ra sao?  242
67. Nến tín hữu trong đêm vọng phục sinh được thắp vào lúc nào?  245
68. Có qui định nào về bài thánh ca hiệp lễ không?  250
69. Nghi thức rửa tội trong thánh lễ được qui định như thế nào?  255
70. Giáo dân được phép bắt chước cử chỉ của chủ tế trong kinh nguyện thánh thể không? 262
71. Khi đang lễ mà có sự cố khẩn cấp y tế thì sao?  266
72. Được phép mừng lễ các thánh Chính Thống giáo phương đông không?  270
73. Xin lễ cầu cho mình khi còn sống là hiệu lực hơn không?  274
74. Thầy phó tế hoặc thầy có tác vụ giúp lễ cũng có thể đọc lời nguyện khi tráng chén  278
75. Nói thêm về kinh đọc khi tráng chén  282
76. Lời nguyện tín hữu là không nên quá mơ hồ và quá cá nhân  283
77. Khi linh mục không dâng lễ, ngài công bố bài Tin mừng được không? Nói thêm về bộ áo kinh hội của giám mục • 286
78. Câu “Hội thánh như là bí tích” được hiểu thế nào?  291
79. Những ai được lãnh nhận bí tích Xức dầu?  295
80. Thế nào là việc đền tội thích đáng?  299
81. Có thể dùng các lời nguyện trong sách nghi thức Rôma năm 1962 cho nghi thức đính hôn không?  302
82. Có thể tùy chọn đọc chứ không buộc đọc các thánh vịnh thay thế 306
83. Thánh bổn mạng của nhà thờ  310
84. Tại sao vợ chồng không tuyên xưng lại thề hứa hôn phối?  315
85. Giới hạn của thừa tác viên ngoại thường  320
86. Được lưu giữ thánh thể tại tư gia không? 323