Giải đáp các vấn nạn về phụng vụ theo các văn kiện của Giáo hội
Tác giả: Lm. Vinh Sơn Nguyễn Thế Thủ
Ký hiệu tác giả: NG-T
DDC: 264.020 2 - Các nguyên tắc và hướng dẫn cử hành Phụng vụ
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: T1
Số cuốn: 4

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0006370
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2001
Khổ sách: 21
Số trang: 229
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0006371
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2001
Khổ sách: 21
Số trang: 229
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0006372
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2001
Khổ sách: 21
Số trang: 229
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0006378
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2001
Khổ sách: 21
Số trang: 229
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
CÁC TÀI LiỆU THAM KHẢO 7
LỜI NÓI ĐẦU 5
CHƯƠNG I: CÁC PHẬN VỤ KHÁC NHAU TRONG CỬ HÀNH PHỤNG VỤ 13
I. Chúa Kitô và Giáo hội 13
1. Chúa Kitô hiện diện thế nào trong cừ hành phụng vụ? 13
2. Đâu là ý nghĩa của việc Chúa Kitô hiện diện trong cử hành phụng vụ? 14
3. Giáo hội thi hành vai trò gì trong cử hành phụng vụ? 14
4. Khi tham dự phụng vụ, người tín hữu thi hành chức nằng gì? 15
II. Thẩm quyền điều hành phụng vụ trong Giáo hội 15
5. Phải chăng người kitô hữu có quyền sáng tác phụng vụ theo sở thích riêng? 15
6. Ai là người có thẩm quyền chính thức trong việc tổ chức phụng vụ của Giáo hội? 15
7. Tòa thánh có quyền gì trong việc tổ chức phụng vụ của Giáo hội 16
8. Hội Đồng Giám mục có quyền gì trong việc tổ chức phụng vụ? 16
9. Giám mục giáo phận có quyền gì trong việc tổ chức phụng vụ? 17
10. Linh mục có quyền gì trong việc tổ chức phụng vụ? 17
III. Các phận vụ khác nhau khi cử hành phụng vụ 17
11. Tại sao các buổi cử hành PV do Gm chủ tọa lại trở nên quan trọng trong đs của Gp? 17
12. Linh mục hành động trong tư cách gì khi cử hành phụng vụ? 18
13. Đâu là quyền hạn của cha sở trong việc điều hành các buổi cử hành phụng vụ? 19
14. Người tín hữu thi hành những nhiệm vụ nào trong cử hành phụng vụ? 19
15. Tại sao trong cử hành phụng vụ có nhiều tác vụ khác nhau? 19
16. Đâu là điểm giống và khác nhau giữa chức tư tế phổ quát và tư tế thừa tác của lm? 20
17. Đâu là tầm quan trọng của chức tư tế thừa tác trong Giáo hội? 20
18. Ngoài linh mục là vị chủ tọa, buổi cử hành phụng vụ có cần thừa tác viên nào k? 21
19. Vai trò của phụ nữ trong cử hành phụng vụ? 21
20. Có thể cho phụ nữ, cách riêng các em thiếu nhi nữ giúp lễ không? 22
21. Như thế nào để được gọi là thừa tác viên ngoại lệ trao Mình Thánh Chúa? 22
22. Người giáo dân nữ có thể được ủy nhiệm làm thừa tác viên ngoại lệ trao MTC không? 24
23. Thừa tác viên ngoại lệ sẽ thi hành nhiệm vụ thế nào trong Thánh lễ? 24
24. Làm sao giúp cho cộng đoàn tích cực tham dự vào các buổi cử hành PV của GH? 25
IV. Thế nào là phụng vụ? 26
25. Phụng vụ là gì? 26
26. Đâu là những tiêu chuẩn để xác định một cử hành phụng vụ của Giáo hội? 26
27. Tương quan giữa phụng vụ và các hoạt động khác của Giáo hội như thế nào? 27
28. Tương quan giữa phụng vụ và các việc đạo đức bình dân như thế nào? 27
CHƯƠNG II: PHỤNG VỤ BAO GỒM NHỮNG GÌ? 28
I. Các bí tích 28
29. Bí tích là gì? 28
30. Đâu là tầm quan trọng của ba bí tích khai tâm? 29
31. Có cần thiết phải lãnh nhận bí tích thánh tẩy trước khi lãnh nhận các bí tích kác 29
32. Đâu là quy tác chung cho thừa tác viên và người lãnh các bí tích? 30
II. Các cử hành phụng vụ khác 30
33. Á bí tích là gì? 30
34. Đâu là sự khác biệt giữa bí tích và á bí tích? 31
35. Giờ kinh phụng vụ có phải là phụng vụ của Giáo hội không? 32
36. Nghi lễ an táng có phải là phụng vụ của Giáo hội không? 32
III. Các việc đạo đức 33
37. Thế nào là việc đạo đức? 33
38. Làm sao phân biệt được đâu là cử hành phụng vụ của GH, đâu là việc đạo đức bdân? 34
CHƯƠNG III: TƯ THẾ KHI CỬ HÀNH PHỤNG VỤ 35
I. Đứng 35
39. Cử chỉ đứng trong phụng vụ có ý nghĩa gì? 35
40. Trong Thánh lễ những lúc nào cần phải đứng? 35
41. Tại sao phải đứng khi nghe đọc bài Tin Mừng? 36
II. Quỳ 37
42. Cử chỉ quỳ trong phụng vụ có ý nghĩa gì? 37
43. Trong Thánh lễ những lúc nào cần phải quỳ? 37
III. Ngồi 38
44. Cử chỉ ngồi trong phụng vụ có ý nghĩa gì? 38
45. Trong Thánh lễ những lúc nào cần phải ngồi? 38
IV. Phủ phục 39
46. Cử chỉ phủ phục trong phụng vụ có ý nghĩa gì? 39
V. Bái gối và bái cúi 40
47. Cử chỉ bái gối, bái cúi trong phụng vụ có ý nghĩa gì? 40
VI. Tư thế của bàn tay 41
48. Tư thế của bàn tay trong cử hành phụng vụ như thế nào? 41
49. Ý nghĩa của các tư thế bàn tay như thế nào? 41
VII. Cử chỉ rửa chân 44
50. Ý nghĩa rửa chân trong cử hành phụng vụ? 44
VIII. Cử chỉ hôn kính 45
51. Ý nghĩa cử chỉ hôn kính trong phụng vụ? 45
IX. Dấu thánh giá 45
52. Ý nghĩa việc làm dấu thánh giá như thế nào? 45
53. Tại sao người kitô hữu làm dấu thường xuyên trong đời sống? 46
CHƯƠNG IV. CÁC YẾU TỐ VẬT CHẤT 48
I. Nến và ánh sáng 48
54. Tại sao lại dùng đèn nến trong cử hành phụng vụ? 48
55. Ý nghĩa việc thắp đèn nến trong cử hành phụng vụ? 49
56. Phải thắp đèn nến nơi bàn thờ cử hành thánh lễ như thế nào? 50
57. Ý nghĩa của nến phục sinh 51
58. Phải thắp nến phục sinh khi nào? 52
59. Phải đặt nến phục sinh như thế nào khi cử hành thánh lễ an táng? 53
60. Việc thắp đèn nơi bàn thờ kính Đức Maria, các thánh, hay khi cầu nguyện trong gđ? 54
II. Dầu 55
61. Ý nghĩa của việc dùng dầu trong phụng vụ? 55
62. Tại sao Chúa Giêsu được gọi là Đâng Kitô, nghĩa là Đấng được xức dầu? 56
63. Có mấy loại dầu trong phụng vụ? 56
III. Hương lửa 57
64. Ý nghĩa việc dùng hương trong phụng vụ? 58
65. Xông hương những lúc nào trong thánh lễ? 59
IV. Nước thánh hay nước phép 60
66. Ý nghĩa của nước trong cử hành phụng vụ? 61
67. Ý nghĩa việc dùng nước thánh trong đời sống người tín hữu? 61
V. Sách 62
68. Ý nghĩa của sách trong cử hành phụng vụ? 62
69. Trong cử hành phụng vụ gồm những loại sách gì? 62
70. Ai là người có thẩm quyền phê chuẩn và cho phép sử dụng các sách PV của Gh? 63
71. Làm sao phân biệt các sách phụng vụ với các sách đạo đức, suy niệm thần học? 64
VI. Màu sắc và y phục trong cử hành phụng vụ 66
72. Có mấy màu chính yếu được dùng trong cử hành phụng vụ? 66
...