Dans vos asemblées
Phụ đề: Manuel de pastorale liturgique
Tác giả: Jos. Gelineau & plusieurs auteurs
Ký hiệu tác giả: GE-P
DDC: 264.020 2 - Các nguyên tắc và hướng dẫn cử hành Phụng vụ
Ngôn ngữ: Pháp
Tập - số: Vol 1
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0004070
Nhà xuất bản: Desclée
Năm xuất bản: 1989
Khổ sách: 24
Số trang: 635
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích