Toàn thân con xin ca tụng Chúa
Phụ đề: Tác viên Phụng vụ. Linh hoạt viên Phụng vụ. Những hành vi thuộc nghi lễ Phụng vụ
Tác giả: Lm. Giuse Phạm Đình Ái, SSS
Ký hiệu tác giả: PH-A
DDC: 264.020 2 - Các nguyên tắc và hướng dẫn cử hành Phụng vụ
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0006555
Nhà xuất bản: Phương Đông
Năm xuất bản: 2014
Khổ sách: 21
Số trang: 299
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0007922
Nhà xuất bản: Phương Đông
Năm xuất bản: 2014
Khổ sách: 21
Số trang: 299
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0010354
Nhà xuất bản: Phương Đông
Năm xuất bản: 2014
Khổ sách: 21
Số trang: 299
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
PHẦN THỨ I: TÁC VIÊN PHỤNG CỤ  
Chương I: Thừa tác viên Phụng vụ 11
Chương II: Thừa tác viên không chức thánh 13
1. Tác viên âm nhạc 14
2. Người xướng Thánh vịnh 49
3. Người dẫn lễ 51
4. Người quyên tiền (Xin tiền thau) 54
5. Chưởng nghi (MC) 57
6. Người mang Thánh giá 59
7. Người giữ sách lễ 61
8. Người mang nến 62
9. Người mang tàu hương - Bình hương 64
10. Người đọc sách thánh 69
11. Giúp lễ 84
12. Thừa tác viên ngoại lệ cho rước lễ 95
Chương III: Thừa tác viên chức thánh 109
1. Phó tế 110
2. Linh mục 121
3. Giám mục 132
Chương IV: Linh hoạt viên 141
1. Người đón khách 141
2. Người coi phòng thánh 145
3. Tác viên môi trường Phụng vụ 150
PHẦN THƯ II: NHỮNG HÀNH VI THUỘC NGHI LẾ PHỤNG VỤ  
Chương I: Các tư thế 161
1. Đứng 161
2. Ngồi 168
3. Quỳ 170
4. Phủ phục 175
Chương II: Các cử chỉ 179
1. Bái quỳ 180
2. Cúi chào 181
3. Cử điệu liên quan đến đôi tay 186
4. Làm dấu Thánh giá 197
Chương III: Phép lành 207
1. Tổng quát 207
2. Các loại phép lành 210
3. Cách ban phép lành 212
4. Thừa tác viên ban phép lành 213
5. Phép lành cuối lễ 220
6. Phép lành cuối giờ kinh sáng - Kinh chiều 224
7. Phép lạnh Thánh Thể 225
8. Phép lành cho thừa tác viên đọc Phúc Âm 227
9. Phép lành với sách Tin mừng 228
10. Phép lành của tân Linh mục 228
Chương IV: Cái hôn trong Phụng vụ 231
1. Hôn bàn thờ và Thánh giá 231
2. Hôn tay tân Linh mục 233
3. Trao chúc bình an 234
4. Cái hôn chào đón 241
Chương V: Rước kiệu 243
1. Đi trong cuộc rước (Rước kiệu) 245
2. Những nguyên tắc rước kiệu 245
3. Thứ tự đoàn rước 247
4. Các cuộc rước trong Thánh lễ 248
5. Cuộc rước Thánh Thể sau lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô 258
6. Cuộc rước lễ lá 266
7. Cuộc rước Thánh Thể thứ năm Tuần Thánh 269
8. Cuộc rước trong Thánh lễ dâng Chúa vào đền thánh 270
Chương VI: Các hành vi Phụng vụ khác 285
1. Xông hương 273
2. Rẩy nước thánh 278
Chương VII: Các vấn đề khác 285
1. Âm giọng 285
2. Ánh mắt 288
3. Trí nhớ 291
Tài liệu tham khảo 295