Giải đáp thắc mắc Phụng vụ
Tác giả: Lm. Edward McNamara
Ký hiệu tác giả: MC-E
DDC: 264.020 2 - Các nguyên tắc và hướng dẫn cử hành Phụng vụ
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: T3
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0008331
Nhà xuất bản: Phương Đông
Năm xuất bản: 2016
Khổ sách: 21
Số trang: 417
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0008332
Nhà xuất bản: Phương Đông
Năm xuất bản: 2016
Khổ sách: 21
Số trang: 417
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
TỔNG QUÁT  
Giáo hội và sự ra đời của Phụng vụ 9
Phụ nữ được vinh thăng Hồng y không? 14
Các Linh mục được phép để râu  không? 17
Kinh Mân Côi và các việc khác kính Đức Mẹ 21
Thừa tác viên giáo dân mang dây vai chéo của phó tế được không? 23
Nói thêm về việc thừa tác viên giáo dân mang dây vai giống Phó tế 27
Ưu tiên trong các Kinh chiều 29
Kinh nhật tụng với chu kỳ 2 năm đọc sách Giáo phụ 33
Nếu việc đạo đức 9 thứ sáu đầu tháng rơi vào thứ sáu tuần thánh, thì tính sao? 37
Thừa tác viên khi đọc các giờ kinh phụng vụ 42
Ai chủ tọa giờ Kinh? 45
Nến ở các thánh giá xức dầu được thắp những dịp nào? 46
Đặt tên các Tổng lãnh Thiên Thần 50
Ghi khắc lưu niệm tên nhà hảo tâm trên vật dụng Phụng vụ được không? 56
Dòng chữ lưu niệm khắc trên chén thánh là phải kín đáo 58
Phụng vụ Lời Chúa được thực hiện ra sao ở nơi làm việc? 59
Khi nào cất dọn máng cỏ Giáng sinh 63
Mục đich của việc mở cửa thánh trong năm thánh Lòng Chúa thương xót 68
Các chặng đường thánh giá là Phụng vụ không? 76
THÁNH LỄ  
Xin Cha giả thích rõ sự Biến thể 83
Nói thêm về sự Biến thể 87
Cụm từ “Đây là mầu nhiệm đức tin” có ý nghĩa gì? 92
Nói thêm về ý nghĩa “Đây là mầu nhiệm đức tin” 95
Dùng tên gọi khác cho thánh lễ an táng được không? 98
Thánh lễ an táng và thánh lễ cầu hồn khác nhau thế nào? 102
Các vị đồng tế có bái gối trước khi rước lễ không? 105
Năm 2014, lễ các thánh và lễ các đẳng được cử hành đúng ngày không? 110
Đồng tế với những nét riêng 113
Có xông hương cho vòng hoa mùa vọng không? 118
Có thể thay chuông bằng nhạc cụ khác trong mùa vọng không? 121
Tại sao linh mục không giang tay chào cộng đoàn trước bài Tin mừng? 126
“Địa điểm tâp họp” của nhà thờ có liên quan gì đến Phụng vụ 128
Nghi thức cho rước lễ ngoài thánh lễ và nghi thức sám hối 130
Làm phép tro và xức tro như thế nào? 133
Nói thêm về xức tro 137
Điệp ca của lễ nhớ 139
Giáng từ “Ngai tòa” (Ex Cathedra) nghĩa là gì? 142
Việc đọc bài thương khó có được diễn như kịch không? 144
Khi Mình Thánh được cất vào Nhà tạm tín hữu đứng lên không? 149
Xông hương nến phục sinh như thế nào? 153
Linh mục nâng Bánh thánh và Chén thánh bằng cả hai tay 154
Có thể đưa thêm lời cầu vào kinh nguyện Thánh Thể không? Việc đọc tên Giám mục trong kinh nguyện Thánh Thể được làm như thế nào? 159
Phận vụ của hai phó tế trong một thánh lễ 163
Lễ trọng nào “Là cao hơn” lễ Chúa nhật? 167
Lễ bổn mạng giáo xứ thay lễ Chúa nhật được không? 170
Liệu có đưa tên vị thánh kính trong ngày vào kinh  nguyện Thánh Thể III không? 171
Có bản dịch mới của ba kinh nguyện Thánh Thể dành cho thánh lễ thiếu nhi chưa? 174
Trao hơn một Mình Thánh cho người rước lễ được không? 177
Thừa tác viên Thánh Thể có thể cất Mình Thánh qua đêm ở nhà mình không? 179
Tại sao một phần Mình Thánh được đặt vào Chén thánh 181
Việc rước lễ Chúa nhật có thỏa mãn luật buộc dự lễ không? 185
Linh mục cử hành thánh lễ của ngày sau vào ngày trước được không? 193
Linh mục có buộc đọc giờ kinh chiều 1 của ngày Chúa nhật không? 196
Linh mục đồng tế nhiều thánh lễ được không? 199
Giáo dân tham dự thánh lễ Chúa nhật tại giáo xứ khác được không? 203
Tại sao Kinh tin kính không đề cập đến phép Thánh Thể? Bỏ đọc Kinh tin kính trong lễ Chúa nhật được không? 207
Chủ tế chia sẻ phận vụ với các vị đồng tế ra sao? 211
Tại sao không đọc Amen  cuối Kinh Lạy Cha trong thánh lễ 214
Linh mục được đọc một lời truyền phép hai lần không? 217
Thánh ca Đức Mẹ được hát trong phần dâng lễ không? ?
Xin cho biết tiêu chuẩn chọn bài đọc cho lễ một vị thánh không? 223
Kinh nguyện Thánh Thể IV có thể được sử dụng trong thánh lễ nào? 228
Các vị đồng tế phải rước cả Mình và Máu thánh Chúa 230
Thừa tác viên có được rửa tay sau khi cho rước lễ không? 234
Trong thánh lễ, linh mục giang tay cỡ nào là đúng? 238
Lễ ngày thường nên dài bao nhiêu phút 242
Các ảnh tượng được tôn kinh trong thánh lễ như thế nào? 248
Cung điệu bài giảng lễ là như thế nào? 251
Phải tuân theo lịch phụng vụ hơn tục lệ của địa phương 255
Tiêu chuẩn chon bài đọc ngày thường mùa thường niên 262
Cử chỉ cúi đầu trước thánh danh Chúa được quy định như thế nào? 269
Sử dụng khung vải thay bàn thờ (Antimension) trong Giáo hội La Tinh được không? 273
Không được thay câu tung hô sau truyền phép bằng câu khác 277
Làm mục làm đồng tế trong thánh lễ có linh mục làm chủ tế được không? 281
Bài giảng đa ngôn ngữ được thực hiện như thế nào? 287
Thánh lễ được cử hành hướng về bàn thờ hay hướng về giáo dân? 293
Cộng đoàn đứng hay ngồi sau khi bài giảng đọc xong? 298
Công dụng của khăn thánh 301
Tín hữu có thể đứng khi Mình Thánh được đưa trở lại nhà tạm không? 306
Kinh “Chiên Thiên Chúa” có thể hát khéo dài bằng bài ca hiệp lễ không? 308
Tại sao hai quy định về đọc kinh “Lạy chiên Thiên Chúa” lại trái ngược nhau? 310
Tại sao các bài đọc Tin mừng  Chúa nhật màu chay trong năm A được gợi ý đọc trong các năm B và C nữa 314
Thầy phó tế không được chủ sự nghi thức Tam nhật thánh 319
Những ai không được rước lễ? 323
Có thể xin các ý lễ ngoài ý cầu cho người chết không? 327
Lễ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp được cử hành trong bộ lễ nào? 330
Được phép làm thánh giá với hình Chúa Kitô Phục sinh không? 327
Tại sao người Tin Lành không làm Thánh giá có hình Chúa Kitô chịu đóng đinh 340
Phó tế hay thừa tác viên giáo dân rảy nước thánh được không? 342
CÁC BÍ TÍCH  
Người sống đời thánh hiến làm bõ đỡ đầu được không? 347
Linh mục có thể làm bõ đỡ đầu cho người mình rửa tội không? 350
Bênh nhân Ebola lãnh Bí tích như thế nào? 351
Liệu Linh mục có thể ban phép lành khi Mình Thánh Chúa được đặt không? 355
Dúng chăng một số dòng tu được ban năng quyền tha vạ cho tội? 358
Việc đặt tay cho lễ truyền chức và lễ tấn phong 360
Chỉ Giám mục chủ sự đặt tay trên tiến chức linh mục 365
Đâu là vai trò của phu nhân phó tế trong nghi lễ truyền chức 366
Việc xưng tội năm được hiểu như thế nào? 370
Vô danh trong tòa giải tội 373
Buộc xưng tội trong mùa chay không? 375
Tại sao kiêng thịt? Tục lệ địa phương ảnh hưởng luật kiêng thịt 381
Nói thêm về ăn chay kiêng thịt 386
Xin Cha cho biết rõ hai thừa tác vụ đọc sách và giúp lễ 389
Mọi linh mục được ban nghi thức làm phép thuộc các dòng tu 395
Lịch sử các nữ Phó tế