L'acclamation de tout un peuple
Phụ đề: Les diverses expressions vocales et chorales de la célébration liturgique
Tác giả: Gino Stefani
Ký hiệu tác giả: ST-G
DDC: 264.020 2 - Các nguyên tắc và hướng dẫn cử hành Phụng vụ
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0004353
Nhà xuất bản: Fleurus
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích