Huấn luyện thừa tác viên công bố Lời Chúa
Phụ đề: Tuyển tập mục vụ phụng vu
Tác giả: Lm. Vinh Sơn Nguyễn Thế Thủ
Ký hiệu tác giả: NG-T
DDC: 264.020 2 - Các nguyên tắc và hướng dẫn cử hành Phụng vụ
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: T2
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0009600
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2006
Khổ sách: 21
Số trang: 84
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
I. Thừa tác viên đọc sách là ai? 2
1. Thầy tác vụ đọc sách 3
2. Người tín hữu đọc sách thánh 4
II. Đặc tính của thừa tác viên đọc sách thánh 5
1. Yêu mến sách thánh 5
a. Nhận thức giá trị của sách thánh 6
b. Lòng tôn kính sách thánh 9
c. Chăm chỉ học hỏi Lời Chúa 14
2. Nghệ thuật công bố Lời Chúa 14
a. Công bố Lời Chúa trong cử hành phụng vụ 14
b. Lời Chúa và lời con người 17
c. Thông truyền Lời Chúa  21
III. Việc chuẩn bị các bài đọc sách thánh 26
1. Phân loại sách bài đọc trong thánh lễ 26
a. Các sách được dùng trong thánh lễ 27
b. Phân loại sách bài đọc 34
2. Cách sắp xếp các bài đọc 36
a. Tổng quát 35
b. Chúa nhật 36
1. Việc phân phối ba bài đọc 36
2. Cấu trúc ba năm A, B, C 39
c. Ngày trong tuần 44
d. Lễ trọng, lễ kính, lễ nhớ 47
e. Lễ nghi thức riêng 51
f. Lễ ngoại lịch và nhu cầu 52
g. Lễ cầu hồn 53
3. Việc chọn lựa bản văn 53
a. Chúa nhật 52
b. Ngày trong tuần 55
c. Lễ trọng, lễ kính, lễ nhớ 58
d. Lễ nghi thức riêng 60
e. Lễ ngoại lịch và nhu cầu 62
f. Lễ cầu hồn 65
IV. Cách thức công bố Lời Chúa 67
1. Nơi công bố Lời Chúa 67
a. Giảng đài 67
b. Nơi khác  69
c. Hệ thống khuyếch đại âm thanh 71
2. Tư tế thừa tác viên 73
a. Y phục và chỗ ngồi 73
b. Toàn thân và các chi thể 74
c. Di chuyển 76
3. Việc công bố Lời Chúa 77
a. Chuẩn bị  78
b. Tư thế công bố 80
c. Thể thức công bố 81
Mục lục 83