Directoire pour la pastorale de la messe à l'usage des diocèses de France
Tác giả: I'Assemblée
Ký hiệu tác giả: IAS
DDC: 264.020 2 - Các nguyên tắc và hướng dẫn cử hành Phụng vụ
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011592
Nhà xuất bản: Éditions Fleurus
Năm xuất bản: 1956
Khổ sách: 17
Số trang: 119
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích