Đức Kitô hôm qua cũng như hôm nay
Phụ đề: Lịch sử - Ý nghĩa của mùa lễ và ngày lễ trong năm Phụng vụ
Tác giả: Lm. Giuse Phạm Đình Ái, SSS
Ký hiệu tác giả: PH-A
DDC: 264.020 2 - Các nguyên tắc và hướng dẫn cử hành Phụng vụ
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: T1
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0010101
Nhà xuất bản: Hồng Đức
Năm xuất bản: 2016
Khổ sách: 21
Số trang: 367
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0010102
Nhà xuất bản: Hồng Đức
Năm xuất bản: 2016
Khổ sách: 21
Số trang: 367
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
PHẦN I: THỜI GIAN PHỤNG VỤ  
CHƯƠNG I: NIÊN LỊCH & NGÀY LỄ 3
I. CON NGƯỜI VÀ THỜI GIAN 3
A. Những ngày trong tuần 6
B. Những tháng trong năm 9
II. KITÔ HỮU VÀ THỜI GIAN 11
III. NHỮNG YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN CỦA NIÊN LỊCH KITÔ GIÁO 13 
A. Văn hóa và tôn giáo của người Do Thái 13
B. Văn hóa Rôma - Hy Lạp 21
C. Văn hóa Đức 23
IV. CÁC TÀI LIỆU ẢNH HƯỞNG ĐẾN LỊCH GIÁO HỘI 24
A. Tử đạo thư (Martyrology) hay Danh lục Tử đạo Roma 24
B. Lịch Roma 28 
CHƯƠNG II: TỪ NGỮ - KHÁI NIỆM 40
I. NĂM PHỤNG VỤ 40
II. MÙA PHỤNG VỤ 42
A. Chu kỳ Giáng sinh 42
B. Chu kỳ Phục sinh 43
C. Mùa Thường niên 43
III. NGÀY PHỤNG VỤ - BẬC LỄ 43
A. Chúa nhật 44
B. Lễ trọng 45
C . Lễ kính 47
D. Lễ nhớ 49
E. Ngày trong tuần (Feria) 52
CHƯƠNG III: Ý NGHĨA CỦA VIỆC MỪNG LỄ 53
I. THOÁT LY KHỎI ĐỜI SỐNG THƯỜNG NHẬT 53
II. GẮN BÓ VỚI THIÊN CHÚA VÀ THA NHÂN  54
III. CỬ HÀNH CỦA CHÍNH CHÚA KITÔ 56
IV. CHIỀU KÍCH CỘNG ĐỒNG CỦA LỄ MỪNG 57
PHẦN II NĂM PHỤNG VỤ  
CHƯƠNG I: KHÁM PHÁ SỰ HIỆN DIỆN CỦA CHÚA QUA CHÚA NHẬT 61
I. LỊCH SỬ 61
II. DỊCH CHYYỂN TỪ NGÀY SABAT QUA CHÚA NHẬT 73
III. NHỮNG VẤN ĐỀ KHÁC LIÊN QUAN ĐẾN CHÚA NHẬT. 79
IV. Ý NGHĨA VÀ THẦN HỌC NGÀY CHÚA NHẬT 80
A. Ngày của Chúa 81
B. Ngày thứ VIII 83
C. Ngày thứ nhất trong tuần, Ngày sau ngày Sabat 85 
D. Ngày mặt trời  88
E. Ngày nghỉ 89
F. Ngày của Tặng ân Thần Linh 92
G. Ngày của đức tin 93
CHƯƠNG II: SỰ HIỆN DIỆN CỦA CHÚA QUA NGÀY CẦU MÙA - TUẦN - THÁNG  95
I. LỄ CẦU MÙA - LỄ BỐN MÙA 95
A. Lễ Cầu mùa 95
B. Lễ Bốn mùa 99
II. TUẦN LỄ 100 
A. Thứ Tư và Thứ sáu 100
B. Thứ Bảy 103
III.CÁC THÁNG TRONG NĂM 103
A. Lễ trọng - kính - nhớ 105
CHƯƠNG III: MẦU NHIỆM NHẬP THỂ 112
I. MÙA VỌNG 113
A. Khái niệm 113
B. Vài dòng lịch sử 115 
C. Năm phụng vụ theo Công đồng Vatican II 121
D. Năm phụng vụ theo lịch Roma 1969  121
D. Ý nghĩa và tinh thần mùa Vọng 122
II. GIÁNG SINH - TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH 129
A. Mùa Giáng sinh theo lịch chung Roma 129
B. Lễ Chúa Giáng sinh (25/12) 131
III. TUẦN BÁT NHẬT ĐẾN LỄ CHÚA CHỊU PHÉP RỬA 140
A.  Lễ Thánh Stephano (26/12) 142
B.  Lễ Thánh Gioan Tông đồ (27/12) 143
C. Lễ các Thánh Anh hài (28/12) 145
D.  Lễ Thánh Gia (Chúa nhật trong tuần Bát nhật Giáng sinh) 146
E.  Lễ Mẹ Thiên Chúa (01 tháng Giêng) 147
F. Lễ Hiển linh (06 tháng Giêng) 152
G.  Lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa 160
IV. TINH THẦN VÀ NỘI DUNG CỦA MÙA GIÁNG SINH 162
A. Cử hành lòng nhân lành của Thiên Chúa 162
B. Một thời gian phân cực và tương phản 163
C. Cử hành "cuộc trao đổi thiêng thánh" giữa Thiên Chúa và con người 166
D. Thời gian làm sống lại chiều kích truyền giáo của Giáo Hội 167
E. Tầm quan trọng của Đức Maria 168
CHƯƠNG IV: MẦU NHIỆM PHỤC SINH  170
I. MÙA CHAY 171
A. Những tên gọi khác nhau 171
B. Điểm qua lịch sử 174
C. Định nghĩa mùa Chay 179
D. Phụng vụ mùa Chay 188
II. TAM NHẬT VƯỢT QUA 237
A. Tổng quát 237
III. CHÚA NHẬT PHỤC SINH 336
IV. MÙA PHỤC SINH 339
A. Nguồn gốc 339
B. Bát nhật Phục sinh 342
C. Mùa Phục sinh sau công đồng Vatican II 344
D. Lễ Chúa Giêsu lên trời 346
TÀI LIỆU THAM KHẢO  363