Tham dự và sống phụng vụ của Giáo hội
Phụ đề: Người tín hữu tham dự tích cực và năng động trong cử hành phụng vụ như thế nào?
Tác giả: Lm. Vinh Sơn Nguyễn Thế Thủ
Ký hiệu tác giả: NG-T
DDC: 264.020 2 - Các nguyên tắc và hướng dẫn cử hành Phụng vụ
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0009467
Nhà xuất bản: TP. Hồ Chí Minh
Năm xuất bản: 2002
Khổ sách: 21
Số trang: 60
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0010977
Nhà xuất bản: TP. Hồ Chí Minh
Năm xuất bản: 2002
Khổ sách: 21
Số trang: 60
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0010978
Nhà xuất bản: TP. Hồ Chí Minh
Năm xuất bản: 2002
Khổ sách: 21
Số trang: 60
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
I. PHỤNG VỤ LÀ MỘT TRONG CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO HỘI 7
II. PHỤNG VỤ LÀ GÌ? 8
III. VAI TRÒ CỦA TỪNG THÀNH PHẦN DÂN CHÚA 10 
 1. Chủ toạ 11 
 2. Các thừa tác viên 12 
 3. Cộng đoàn 13 
 IV. NĂM PHỤNG VỤ 15 
 1. Mùa phụng vụ  15 
 2. Chúa nhật và ngày thường 13 
 3. Các loai lễ (trọng, kính nhớ) 17 
 4. Lễ nhu cầu (nghi  thức riêng, ngoại lịch, nhu cầu) 18 
 V. THÁNH LỄ 18 
 1. Ý nghĩa của thánh lễ 18 
 2. Cấu trúc thánh lễ 20 
 3. Tại sao chúng ta tham dự thánh lễ Chúa nhật 31 
 VI: CÁC BÍ TÍCH KHÁC 32 
 1. Bí tích Thánh tẩy 32 
 2. Bí tích Thêm sức 35
 3. Bí tích Hoà giải 36 
 4. Bí tích Xức dầu 39 
5. Bí tích Truyền chức 41
6. Bí tích Hôn nhân 43
VII: CÁC CỬ HÀNH PHỤNG VỤ KHÁC  46
1. Các Á bí tích  46
2. Giờ kinh phụng vụ 47
3. An táng 48
4. Chầu Thánh Thể, cử hành Lời Chúa 50
VIII: PHỤNG VỤ VÀ ĐỜI SỐNG ĐỨC TIN CỦA NGƯỜI TÍN HỮU 53
1. Phụng và kinh nguyện gia đình 53
2. Phụng vụ và đời sống cá nhân 56