New Sunday and Holy day liturgies
Tác giả: Plor McCarthy
Ký hiệu tác giả: MC-P
DDC: 264.020 2 - Các nguyên tắc và hướng dẫn cử hành Phụng vụ
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0003236
Nhà xuất bản: Dominican Publications
Năm xuất bản: 1998
Khổ sách: 21
Số trang: 374
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Introduction 7
Advent 9
Christmastide 35
Lent 65
Eastertide 101
Solemnities of the Lord 151
Trinity Sunday  
The Body and Blood of the Lord  
Sundays of the Year 161
Solemnities 355
17 March: Saint Patrick   
15 August: The Assumption of Mary   
1 November: AllSaints   
 8 December: The Imnmaculate Conception