Bibliographie analytique de la Liturgie
Tác giả: Th. A. Vismans O.P., Lucas Brinkhoff O.F.M.
Ký hiệu tác giả: VI-T
DDC: 264.020 2 - Các nguyên tắc và hướng dẫn cử hành Phụng vụ
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0012227
Nhà xuất bản: Editions Bestelcentrale der V. S. K. B.
Năm xuất bản: 1960
Khổ sách: 25
Số trang: 71
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích