Các nguyên tắc Phụng vụ
Tác giả: Martimort
Ký hiệu tác giả: MAR
DDC: 264.020 2 - Các nguyên tắc và hướng dẫn cử hành Phụng vụ
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 4

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0000533
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Khổ sách: 20
Số trang: 205
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0005008
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Khổ sách: 20
Số trang: 205
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0006409
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Khổ sách: 20
Số trang: 205
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0006410
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Khổ sách: 20
Số trang: 205
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Định nghĩa và phương pháp 3
Cách nhìn tổng quát và nguồn mạch lớn của Phụng Vụ 18
Phần I: Lịch sử Phụng vụ - Các nghi lễ và Gia đình Phục Vụ 21
Chương I: Phụng vụ trong bốn Thế kỷ đầu 23
Chương II: Các gia đình Phụng Vụ Phương Đông 28
Chương III: Lịch sử phụng vụ Phương Tây từ thế kỷ V đến Công đồng Trentô 31
Chương IV: Từ Công đồng Trentô đến Công đồng Vaticanô II 41
Phần II: Cấu trức các qui luật của việc cử hành phụng vụ 60
Chương I: Cộng đoàn Phụng Vụ 62
Tính khác biệt và tính thống nhất trong Phụng vụ 90
Chương III: Cuộc đối thoại giữa Thiên Chúa và dân Người 107
Chương IV: Các dấu chỉ 147