Thần học Phụng vụ Giờ kinh
Nguyên tác: Theologi De La Liturgie Des Heures
Tác giả: Daniel De Reynal
Ký hiệu tác giả: RE-D
Dịch giả: Trần Công Thượng
DDC: 264.020 2 - Các nguyên tắc và hướng dẫn cử hành Phụng vụ
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0013916
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2017
Khổ sách: 21
Số trang: 219
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0013917
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2017
Khổ sách: 21
Số trang: 219
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0013918
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2017
Khổ sách: 21
Số trang: 219
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Mục lục 5
Lời giới thiệu 7
DẪN NHẬP  9
BẢNG CHỮ VIẾT TẮT 11
Chương 1. NỀN TẢNG CỦATHẦN HỌC PHỤNG VỤ GIỜ KINH  12
I. Bí tích Thánh Thể - “Mặt trời” của Phụng vụ Giờ kinh  12
II. Phụng vụ Giờ kinh: Đối thoại với Ba Ngôi Thiên Chúa  22
III. Cấu trúc Ba Ngôi của thần học Phụng vụ Giờ kinh  28
Phụ lục I  45
Phụ lục II  56
Chương 2. CA TỤNG THIÊN CHÚA  60
I. Ca ngợi Thiên Chúa, Đấng Tạo Hóa tốt lành và toàn năng 62
II. Ca tụng Thiên Chúa, Đấng đầy lòng thương xót, bạn của con người  76
III. Ca ngợi Thiên Chúa - Cùng đích của con người 80
Chương 3. KHÔNG NGỪNG TƯỞNG NHỚ CHÚA KITÔ  85
I. Chúa Kitô là Ánh Sáng của chúng ta  86
II. Từ đêm tối tới bình minh - ngày của Chúa Kitô  96
III. Ngày của Chúa Kitô bừng lên trong đêm tối  109
IV. Ánh sáng chiến thắng: Mầu nhiệm Chúa Giêsu Phục Sinh  119
Phụ lục III  149
Phụ lục IV  155
Chương 4. PHU QUÂN, HIỀN THÊ, VÀ THÁNH LINH 158
I. Chúa của Giáo hội 159
II. Mầu nhiệm lễ Hiện xuống  168
III. Thánh Linh - Đấng làm cho con người nên thánh  186
Phụ lục V  201
KẾT LUẬN 215